Từ giã Liên Hoa

Ngày 06-02 Ất Sửu (1985)

Lễ tạ Thầy trước khi từ giã Liên Hoa về Viên Thông

Kính bạch Thầy,
Kính thưa quý Sư cô cùng toàn thể đại chúng!

Thấm thoát đã mấy năm trôi qua, chúng con được nương dưới bóng từ bi của Thầy, giờ phút cuối cùng này vì hoàn cảnh bắt buộc, nên chúng con đành phải rời Thầy như chim non mất mẹ.

Trước mắt chúng con, biết bao khó khăn thử thách, lại với tuổi đời quá non dại, trí tuệ yếu kém. Chúng con biết làm thế nào xứng đáng với công ơn trời biển của bậc Tôn Sư khả kính. Thầy đã hy sinh trọn đời vì mấy con.

Thầy dù mỏi nhọc vẫn không quản tuổi già sức yếu nhắc nhở giảng dạy cho chúng con ngày này qua ngày khác, nói đi nói lại những điều phổ thông cần thiết mong sao chúng con thành tựu pháp khí trong hàng Tăng bảo.

Hôm nay ngày chúng con rời Thầy ra đi. Đối với chúng con Thầy là đức Quán Thế Âm, trí tuệ của Thầy như mặt trời ấm áp của mùa hạ, đức từ bi của Thầy như sự mát mẻ của nước trong. Thầy thương xót cứu vớt dắt dẫn chúng con lên đường giải thoát.

Chúng con đảnh lễ dưới chân Thầy tha thiết sám hối, bao nhiêu lơ đễnh, bao nhiêu mê muội! Chúng con tuy học kinh rất nhiều mà trí tuệ non nớt không giác tỉnh nổi, đến nỗi hạ tới thu đi, đông qua xuân lại chúng con vẫn chưa tu chưa học đúng như ý muốn của Thầy trông mong.

Đã bao năm chúng con được đầm ấm dưới mái chùa Liên Hoa, bình yên tu học, an ổn cả tinh thần lẫn vật chất đó là nhờ nương đức của Sư cô Giám Viện, Sư cô đã đối phó với tất cả hoàn cảnh xã hội, giấy tờ khó khăn, cho đến tất cả những việc lớn nhỏ đều nhờ bàn tay đắc lực cao cả của người chị lớn, đã hết lòng tận tình hy sinh sự tu học vì đàn em còn quá non dại.

Nay giờ chúng con lên đường trở về nơi đất Viên Thông, vùng xa xôi hẻo lánh, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân trên Thầy, Sư cô Giám Viện, chúng con nguyện dù ở hoàn cảnh nào cũng nương giới luật làm thầy, lấy lời giác tỉnh của Thầy làm roi cảnh sách, cố gắng dragon city cheats for gems sống đúng pháp đúng luật, đúng lời Phật dạy, để một phần nào khỏi phụ công ơn bao năm Thầy dạy dỗ.

Chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ trên Thầy pháp thể khinh an, tuệ đăng lãng chiếu. Nguyện Sư cô Giám Viện và toàn thể đại chúng Bồ-đề tâm kiên cố, đạo quả viên thành, thâu nhiếp hữu tình về Phật hạnh.

Nam mô nhĩ căn viên thông đại bi linh cảm Quán Thế Âm Bồ-tát.

THẦY BAN HUẤN TỪ

Mấy năm Thánh cảnh, lìa hẳn trần ai.
Hôm nay đàn nhạn bay đi, đi tận ven trời.
Trời đất từ nay xa cách mãi.
Lững lờ trăng bạc đám mây trôi.
Mõ tiễn, chuông đưa những ngậm ngùi.
Nước chảy xuôi dòng không trở lại.

Vô Thường kệ dạy :

Ngoài kia vạn vật đang thay đổi
Trong thân suy biến có khác gì.
Tiễn chân các con 12 lời đại nguyện.
Trông mong chúng ta dù ở phương trời nào.
Chúng ta vẫn ở trong Từ bi lực của hải hội Dược Sư.
Những ngày qua trong chị em có điều chi không vừa ý, xin từ bi hỉ xả.
Chỉ lưu lại trong lòng 12 đại nguyện vương.
Nguyện mãi mãi cùng nhau là Bồ-đề quyến thuộc, thiện hữu Liên Hoa đồng về cõi Phật A Di Đà, hẹn với muôn loài đồng thành Phật đạo.