Video Cố Sư trưởng giảng pháp

Xin giới thiệu Video Cố Sư Trưởng Hải Triều Âm giảng pháp cho Gia đình Phật tử Chân Thiện từ Australia tới chùa Dược Sư viếng thăm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *