Mục mới

Sách nói: Những lá thư Thầy: Sư Cô VL, CN. Sách nói: Những lá thư Thầy: Lỗi Tại Ai. Sách nói: Những lá thư Thầy: Ngày 23-08 âl 1986. Khóa Tu: Phật thất tháng 3. Pháp Ngữ – mp3: 22- Lời Nhắn Nhủ Của Sư Trưởng. Tu Học – Sinh Hoạt:…

Đọc tiếp

Bài 50: Nhân Quả

Loài người cũng như tất cả muôn loài đều sợ khổ cầu vui. Nhưng họ không biết làm thế nào để hết khổ, làm thế nào được an vui. Muốn hết khổ lại gieo nhân khổ, muốn cầu an vui mà không gieo nhân an vui. Vì vậy kết quả…

Đọc tiếp

Phật thất tháng 3

Trong hoàn cảnh cả thế giới đại nạn, Chùa Dược Sư chỉ xin góp chút tâm thành, chuyên tâm tu hành niệm Phật: Nguyện cầu Đại dịch bệnh Corona trên toàn thế giới sớm chấm dứt, vạn dân an lạc. Đội ngũ y tế, các Y Bác sĩ, điều dưỡng,…

Đọc tiếp

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

MỪNG XUÂN DI LẶC – NĂM CANH TÝ 2020 Phong tục thỉnh đức Di Lặc xông đất ngày đầu năm, có ý mong 365 ngày sắp tới, chúng ta sẽ được bình an vui vẻ như ngài. Muốn được như ngài phải tu theo ngài. “Mặc ai báng, mặc ai…

Đọc tiếp