7 câu hỏi

Linh Quang, 10-1987 Đinh Mão HN: 7 câu thắc mắc: Câu hỏi: 1- Học và tu Lăng Nghiêm có được không? Thế nào? 2- Chuyên ròng quán Samatha thôi được không? 3- Chuyên tu Tứ Niệm Xứ được không? 4- Học Thủ Lăng Nghiêm mà hành và quán Tứ Niệm…

Đọc tiếp