Mục mới

Những Lá Thư Thầy: Ngày 1/03 âl 2004. TU TÂM Pháp Thoại – Thuyết Giảng: TINH HOA TỊNH ĐỘ – Phần 14: Vài lời tâm huyết (phần cuối). Pháp Ngữ: Bài viết: Bài 32: Mặt trăng thật – chân tâm. Pháp Ngữ: Bút tích: Dồn hết tâm lực. Pháp Thoại – Thuyết Giảng: TINH HOA TỊNH…

Đọc tiếp

Ngày 1/03 âl 2004

Ngày 1/03 âl 2004 Thầy và toàn thể đại chúng kính lời thăm HĐ, CH và toàn thể gia đình LQ Được thơ con, Thầy vội vàng biên giấy đi khắp các chùa, nhắc tiếp tục cầu nguyện thêm, sao cho HĐ tiêu tai giải nạn. Còn những chuyện bên…

Đọc tiếp

Tu Tâm

TU TÂM Hạnh phúc hay đau khổ là kết quả trung thành của hành động mà tâm là chủ. Tâm là căn bản con người. Nhân loại tâm lành, thế giới sẽ hòa bình an lạc. Phật tử tu tâm mới thành đạo quả. Thầy Mạnh Tử than rằng: Thương…

Đọc tiếp