Mục mới

Pháp Thoại – Thuyết Giảng: Phụ Giảng – Không Nên Sát Sanh Cúng Tế Quỷ Thần Cầu Được Gia Hộ. Thuyết Giảng – Tinh Hoa Tịnh Độ: Phần 7: Tin Cõi Cực Lạc Có Thật. Pháp Ngữ – mp3: 12- Thành Tâm Tu Thì Hiếu Đạo Vẹn Tròn Tu Học…

Đọc tiếp

Khóa Tu Tháng 10 (2019)

Đàn tràng Tứ Niệm Xứ Tổ chức từ ngày mùng 1 đến ngày 11 tháng 10 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 28-10 đến 07-11-2019) Tứ Niệm Xứ là giáo pháp vô song cho ta được nếm hương vị Niết-bàn. Giác có 2: Giác ngộ và giác sát. Giác ngộ là…

Đọc tiếp

LỄ VÍA PHẬT DƯỢC SƯ 2019

NGÀY 29/9 NĂM KỶ HỢI (27-10-2019), KỶ NIỆM NGÀY VÍA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ. CHÙA DƯỢC SƯ TỔ CHỨC KHÓA LỄ CHUYÊN TRÌ DANH HIỆU PHẬT DƯỢC SƯ MỘT NGÀY. Kinh Dược Sư dạy: “Nếu có bốn chúng: Bật-sô, Bật-sô-ni, Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca và những tịnh tín thiện nam thiện nữ,…

Đọc tiếp