Quên hiện thực

Ta cứ nghĩ Phật pháp cao siêu lắm, xa xôi lắm. Người ta khởi tâm mong cầu những điều thật xa xôi mà quên hiện thực. Quên rằng, hiện thực chính là nếp sống hàng ngày. Chánh niệm tỉnh giác, sống từ bi hỷ xả, xa rời tham sân si,…

Đọc tiếp

Ngày Nhà Giáo 20-11-2017

Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2017 Cây có cội, nước có nguồn Làm người phải nhớ ghi luôn điều này Ân cha, nghĩa mẹ, công Thầy Tri ân báo đáp, lời này chớ quên! Ban Giáo Thọ chùa Dược Sư: NS Vĩnh Lạc dạy lớp Lăng Nghiêm, NS Bảo…

Đọc tiếp

Đàn Tu Tứ Niệm Xứ

ĐÀN TRÀNG CHUYÊN TU TỨ NIỆM  XỨ Từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 10 năm Đinh Dậu (18-11-2017 → 25-11-2017) Thiên Thai Trí Giả Đại Sư dạy: Tứ Niệm Xứ không phải chỉ đứng đầu đạo phẩm Thanh-văn. Đại thừa cho đến các bậc hành nhân Viên giáo, không…

Đọc tiếp