Mục mới

Kinh sách: Kinh Di Giáo. Sinh hoạt: Lễ vía Phật Nhập Niết Bàn. Sinh hoạt: Lễ Xuất Gia tháng 2-2017 Pháp ngữ: Bài viết: Bài 15: Hoa giác tỉnh tươi nở trong tâm. Pháp ngữ: Bút tích: Phật tánh Sinh hoạt: Lễ Tưởng niệm Cố Sư trưởng và Lễ Khánh…

Đọc tiếp

Lễ Phật Niết Bàn

Ngày 15 tháng 2 năm Đinh Dậu (12-03-2017) Chùa Dược Sư tổ chức Tụng kinh Di Giáo, Tứ Thập Nhị Chương Kỷ niệm ngày Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn ∞ KINH DI GIÁO Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên hóa độ tôn giả…

Đọc tiếp

Lễ Xuất Gia tháng 2-2017

Mùng 8 tháng 2 năm Đinh Dậu (05-03-2017) Mừng ngày vía đức Phật Thích Ca Xuất Gia chùa Dược Sư tổ chức lễ xuất gia cho 7 cô tịnh nhân Buổi lễ bắt đầu lúc 7h30′ sáng: Lễ  Tổ: Tác bạch thỉnh Sư: Quang lâm chánh điện niêm hương, lễ…

Đọc tiếp

Phật tánh

Tụng: Con trùng chặt đứt làm 2 khúc. Mỗi khúc lăng quăng, đều có cái biết. Hỏi ra Phật tánh toàn khó thay. Cô phụ phanh lòng giấu 6 rùa. Giảng: Giấu 6 rùa: hộ 6 căn đừng cho vướng 6 trần. Muốn nhận ra Phật tánh, đừng chạy theo động…

Đọc tiếp