Mục mới

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 11 Những Lá Thư Thầy: Đoàn thợ nề Dược Sư. Khóa Học: Khai Khóa Học Mùa Đông 2018. Viện Chủ – Video: Huấn Từ Ngày Nhà Giáo VN. Pháp Ngữ: Bài viết: Bài 34: Sạch những háo hức. Pháp Ngữ: Bút tích: Thầy giáo. Những Lá Thư Thầy: Vía đức…

Đọc tiếp

Quả báo câu cá

Ông kia hay đi câu cá, một tay cầm bầu rượu, một tay cầm cần câu đi ra bờ sông, tự cảm thấy thích thú lắm. Nay miệng bị ung thư lở loét mới giật mình sực tỉnh. Ông nói rất khó khăn nhưng cũng ráng chịu đau, nói lời…

Đọc tiếp