Mục mới

Pháp Thoại – Thuyết Giảng: TINH HOA TỊNH ĐỘ –  Phần 13: Khuyên tu Tịnh Độ. Những Lá Thư Thầy: Gởi các giới tử. Pháp Thoại – Thuyết Giảng: TINH HOA TỊNH ĐỘ – Phần 12: Thiền tịnh viên dung. Pháp Thoại – Thuyết Giảng: TINH HOA TỊNH ĐỘ – Phần 11: Sự nhất tâm và lý…

Đọc tiếp

Gởi các giới tử

ĐÀN GIỚI TX, SDN ngày 01-08 Tân Tỵ (2001) tại chùa Dược Sư. Thầy Hòa-thượng gởi các giới tử! Chút quà kỷ niệm để các con nhớ tới bà già lụm khụm ngày đêm sống nhờ Phật pháp và vì Phật pháp. Một mảnh giấy có ghi lời Phật Tổ…

Đọc tiếp