Mục mới

Những Lá Thư Thầy: Bà Thục gởi thư. Sinh hoạt: Mặt trăng Lăng Nghiêm – Hình ảnh vui đêm trung thu MP3 Pháp Ngữ: Chánh kiến – Nhân duyên độ đệ tử – Sư tham thiện xảo – Tuyên dương Ban Chức Sự. Bút tích: Mong Ni chúng tự giác.…

Đọc tiếp

Mặt Trăng Lăng Nghiêm

Theo phong tục tập quán người Việt ta từ xưa đến nay, Tết Trung Thu được tổ chức vào giữa mùa Thu, tức là ngày Rằm Tháng Tám (âm lịch). Trong dịp này người ta làm cỗ cúng gia tiên và bày bánh trái ra sân cúng mặt trăng. Nhân dịp tết…

Đọc tiếp