Mục mới

Pháp Ngữ: Bài 14: Tứ Chánh Cần. Bút Tích: Tây Phương Vui. Những Lá Thư Thầy: Pháp Bảo Lưu Thông. Khóa học: Hình ảnh Kỳ thi Luật cuối năm. Sinh hoạt: Lễ vía Phật A Di Đà. Sinh hoạt: Giỗ kỵ Cụ Tổ. Khóa tu: Đàn tràng Tứ Niệm Xứ…

Đọc tiếp

Bài 14: Tứ Chánh Cần

Tứ Chánh Cần không những khuyên thanh thiếu nhi chúng ta làm cỏ mà còn phải gieo lúa. Tấm lòng bi mẫn, nụ cười an ủi, lời nói dịu hòa, bàn tay chăm sóc… như dầu thoa máy, điệu sống dễ nhịp nhàng trong đoàn thể. Chia sẻ lên Facebook…

Đọc tiếp

Tây phương vui

Tây phương vui! Tây phương vui! Cảnh vui Tây phương Ai tỉnh giác? Nhân dân quốc độ đều tuyệt vời! Không tám nạn, Không ba đường ác. Thai hoa sen, Thân ánh sáng! Thiên nhạc thường diễn diệu pháp âm! Khuyên khắp chúng sanh Cùng nhau niệm Phật A Di…

Đọc tiếp

Vía Phật Di Đà

Ngày 17 tháng 11 năm Bính Thân (nhằm ngày 15-12-2016) LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ Chương trình: Bắt đầu từ lúc 7h30′ – Lễ Phật. – Thầy Phó đọc bài Trồng Sen. – Tụng kinh Di Đà và niệm Phật. – Hồi hướng – Tam Quy. – Chiều…

Đọc tiếp