Mục mới

Tu Học – Sinh Hoạt: Lễ Tắm Phật. Tu Học – Sinh Hoạt: Phật Bản Hạnh Tập. Tu Học – Sinh Hoạt: Thông Báo. Pháp Ngữ – Bài Viết: Bài 53: Sư Trưởng Huấn Từ. Tu Học – Phương Pháp Tu Quán: MP3 Tổng Hợp Pháp Quán Bất Tịnh. Pháp…

Đọc tiếp

Lễ Tắm Phật 2564

LỄ TẮM PHẬT Tất Đạt Đa con người vĩ đạiKhắp năm châu mừng đón tin Ngài.Trong đời ngũ trược, Ngài hiển hiện.Chỉ nẻo muôn người hết đắng cay.Phật Đản về, con thành tâm tưởng niệm.Đấng Từ tôn thị hiện độ sanhĐây là dòng nước tịnh thanhVới hương hoa, với cả…

Đọc tiếp

PHẬT BẢN HẠNH TẬP

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2564 Đức Phật không sanh không diệt. Chúng sanh vọng kiến mới có sợ chết, lo âu, tham sân. Phật hiện thân vào thế giới ảo mộng để giác tỉnh chúng ta. Cũng là một con người. Nhưng con người tôn quý, tướng hảo tròn đủ,…

Đọc tiếp

Tín Nguyện Hạnh

Chuyên niệm A Di Đà.Chẳng cần trừ vọng tưởng. Niệm niệm nếu nối luôn,Quyết định sanh An Dưỡng. Chuyên niệm A Di Đà,Chẳng cần hỏi là ai?Chỉ cần tâm bất loạnQuyết định thoát luân hồi. Chuyên niệm A Di Đà,Một lòng sám nghiệp xưa.Đã nhờ đến sức Phật,Quyết định tội…

Đọc tiếp