Mục mới

Pháp Thoại – Thuyết Giảng: Ngày Tết Không Nên Sát Sanh. Pháp Ngữ – Bài Viết: Bài 48- Khổ. Pháp Ngữ – Bút Tích: Tu Hành. Pháp Ngữ – mp3: 17- Cầu niệm Phật tam-muội. Thuyết Giảng – Sách Nói: Xin giới thiệu MP3 Răn Sát Sanh. THÔNG BÁO LỄ TƯỞNG NIỆM…

Đọc tiếp