Mục mới

Pháp Ngữ – mp3: 07- Lý Thiền Soi Sáng Tịnh. Pháp Ngữ – Bút Tích: Nghệ Thuật Thiền. Pháp Ngữ – Bài Viết: Bài 44: Thận Trọng Chăn Trâu. Pháp Ngữ – Bút Tích: Thiện Pháp. Sinh hoạt: Lễ Tưởng Niệm, Khánh Tuế Giới Sư. VIỆN CHỦ – VIDEO: Phim Tiếng Chuông…

Đọc tiếp

Nghệ Thuật Thiền

Chúng ta có khổ vì sinh lý như bệnh hoạn, đói khát. Nhưng nhiều hơn là những khổ về tâm lý. Phải trí tuệ Phật mới thấu đáo và cũng phải thuốc của Phật điều trị mới công hiệu. Ba chữ Phước Lộc Thọ là niềm ao ước của thế…

Đọc tiếp

Thiện Pháp

Không gieo trồng làm sao có thu hoạch? Tặng một lời thiện lành ắt thu nhận thiện cảm. Tâm hoan hỷ nụ cười tươi tỉnh, ánh mắt vui vẻ, từ bi trí tuệ là năng lượng đúc kết nên những thiện pháp lợi ích để hiến tặng bà con. Chia…

Đọc tiếp