Mục mới

THÔNG BÁO: Chương trình Lễ Húy Kỵ của Cố Sư trưởng. Những Lá Thư Thầy: 10 thí dụ như huyễn. Sinh hoạt: Lễ Khai Đàn tu Tứ Niệm Xứ + Lễ Tạ Đàn Tràng. Sinh hoạt: Hình ảnh sửa bếp. Kinh sách: Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Phần Samatha. Những…

Đọc tiếp

Thông báo Lễ Húy Kỵ

THÔNG BÁO Mưa hè khói nước đượm thiền môn Văng vẳng di ngôn dạ chạnh buồn. Cảnh cũ người xưa bao kỷ niệm Nhớ người, nhớ dáng Chúng trung tôn. Cố Sư Trưởng Hải Triều Âm đã vãng sanh vào lúc 11h56’, ngày 24.06 năm Quý Tỵ (31.07.2013), trụ thế…

Đọc tiếp

Lễ Tạ Đàn Tràng

Ngày 21 tháng 5 năm Bính Thân (25-06-2016) Lễ Tạ Đàn Tràng Chuyên Tu Tứ Niệm Xứ * 7h45′ sáng nhóm Tổng Kết: Thầy Phó tổng kết khóa tu tất cả đại chúng đều vui tu, tinh tấn. Quý SC đại diện 3 chùa và Phật tử tham dự khóa…

Đọc tiếp

Lễ Khai Đàn Tràng

Ngày 12 tháng 5 năm Bính Thân (16-06-2016) Chùa Dược Sư 2 tổ chức Đàn tràng chuyên tu Thiền Tứ Niệm Xứ * Buổi lễ vào lúc 14h30′: Lễ Tổ. Chuông trống. Cả chúng niêm hương. Tán Phật – Lễ Phật. Tiểu sám hối. Tán hương – Khai kinh kệ.…

Đọc tiếp