Mục mới

MP3 Pháp ngữ: Ý nghĩa của chữ “Trụ Trì”, Yêu thương loài vật, Ngôi nhà ở Mỹ Tho, Quở trách người không kỷ luật. Bút tích: Đầu hạ 2006. Pháp ngữ: Bài 10. Sinh hoạt: Hình ảnh Ngày khai Khóa tu học mùa Hạ 2016. Chương trình ngày 15-04 năm…

Đọc tiếp

Đầu hạ 2006

ĐẦU HẠ 2006 Đạo Phật là con đường giải thoát. Đức Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn là giải quyết những vấn đề cấp bách. Đức A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh là lo việc kiếp sau và mãi mãi cho đến khi thành Phật. Về Cực Lạc…

Đọc tiếp

Lễ Tác Bạch An Cư

Ngày 15 tháng 4 năm Bính Thân ((21.05.2016) CHÙA DƯỢC SƯ TỔ CHỨC LỄ TÁC BẠCH AN CƯ 14h30′ Toàn chúng tập trung tại Tổ đường. Quang lâm chánh điện làm lễ Niêm hương. Sư cô Vĩnh Bình thông kiểm số chúng. THÔNG KIỂM SỐ CHÚNG Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên…

Đọc tiếp

Chương trình Lễ An Cư

CHƯƠNG TRÌNH AN CƯ 14h30′ ngày 15.04 năm Bính Thân (21.05.2016) Lễ Tổ. Chuông trống niêm hương. Lễ Phật. Khai luật kệ. Thông kiểm số chúng an cư. Nghe giáo sắc của Đại Tăng. Thỉnh Chủ Pháp Sự. Huấn từ ngày khai hạ. Thượng tòa đối thú bạch an cư.…

Đọc tiếp