logo6.gif


 
Sau đây là những bài mới được cập nhật trong trang nhà chùa Dược Sư :
 
0) Hình ảnh sinh hoạt Tết Ất Mùi và thi đố vui Phật Pháp (cả hai chùa Dược Sư 1 và 2) đã được cập nhật trong trương mục hình ảnh.
 
 
 
 
4) Lễ an vị tượng Quán Thế Âm (PDF file) và hình ảnh đã được cập nhật trong trương mục hình ảnh.
 
 
6) Chùa Dược Sư long trọng cung đón  bức tượng đá Bồ tát Quán Thế Âm  (PDF file) và hình ảnh đã được cập nhật trong trương mục hình ảnh.
 
7) Chùa Dược Sư long trọng cung đón bức tượng sáp Tôn Sư Hải Triều Âm :  Giới thiệu (PDF file), bài viết do Ni Sư Vĩnh Lạc đọc (PDF file) và Sư Cô Viên Lạc đọc (PDF file) và hình ảnh đã được cập nhật trong trương mục hình ảnh.
 
8) Nhân ngày lễ vía đức Phật A Di Đà. Chùa Dược Sư xin giới thiệu một số bài pháp ngắn của Thầy : Vía Đức Phật A Di Đà (mp3 file), Thầy giảng danh hiệu A Di Đà (mp3 file), Giảng về tông Tịnh Độ (mp3 file) và SC Như Thủy nói về Thầy (mp3 file).
 
9) Chương trình Nhà giáo 2014 (PDF file), lời Tưởng niệm ân sư (PDF file) trước bảo tháp và hình ảnh buổi lễ đã được cập nhật trong trương mục hình ảnh.
 
10) Giới thiệu mùa Vu Lan 2014 (PDF file).
  • Ngày 14/7 (ÂL) : Ngày Tự Tứ. Hình ảnh buổi Lễ Tự Tứ đã được cập nhật trong trương mục hình ảnh.
  • Ngày 15/7 (ÂL) : Khóa lễ Vu Lan và Thí Thực. Sớ Tiến Lễ Vu Lan (PDF file), Mười ân đức của Mẹ (PDF file). Hình ảnh Khóa lễ Vu Lan và Thí Thực đã được cập nhật trong trương mục hình ảnh.
  • Ngày 16/7 (ÂL) : Ngày Khánh Tuế. Ân Đức Tam Sư (PDF file), Khánh Tuế Tôn Sư (PDF file). Hình ảnh ngày Khánh Tuế đang được cập nhật trong trương mục hình ảnh.
11) Các bài viết của Tôn Sư : Huấn Từ Ngày Tán Hạ (PDF file), Kinh Tự Tứ Thanh Lương (PDF file) và các bài viết về ngày Vu Lan : Mẹ (PDF file), Mẹ ơi con hiểu một điều (PDF file), Những mẩu chuyện cảm động về người cha (PDF file), Thư gửi Mẹ nhân ngày Vu Lan (PDF file), Phúc đức tại mẫu (PDF file) và Tranh hiếu thảo (PDF file).
 
12) Một số hình ảnh trong ngày Lễ Tiểu Tường của Cố Sư Trưởng Hải Triều Âm (PDF file) và hình ảnh toàn buổi lễ đã được cập nhật trong trương mục hình ảnh.
 
13) Đàn tràng chuyên tu (PDF file) và hình ảnh đã được cập nhật trong trương mục hình ảnh.
 
14) Giới thiệu bộ phim Tiểu sử và Đạo nghiệp của Cố sư trưởng Hải Triều Âm (PDF file) và đã được cập nhật trong trương mục video.
 
15) Cung đón Tôn tượng của Cố Sư trưởng Hải Triều Âm (PDF file) và hình ảnh đã được cập nhật trong trương mục hình ảnh.
 
16) Khai đàn niệm Phật Lễ Tiểu Tường Giác linh Cố Sư Trưởng Hải Triều Âm (PDF file) và hình ảnh đã được cập nhật trong trương mục hình ảnh.
 
17) Thông báo (PDF file), Thời khóa (PDF file) và Nội quy (PDF file).
 
18) Đàn tu Tứ Niệm Xứ tháng 5 - Thời khóa , Dũng sĩNội quy đàn tràng (PDF file).
 
 
20) Ngũ giới (mp3 file).
 
21) Những cảnh sinh hoạt mới nhất (PDF file) của chùa Dược Sư (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) và hình ảnh đã được cập nhật trong trương mục hình ảnh.

22) Bài viết về Cố Ni Trưởng Hải Triều Âm (PDF file) và Video Tuần Chung Thấtđã được cập nhật trong trương mục video.

 
24) Bài pháp nhỏ : Tỉnh thế ca mp3 : (1) , (2)(3) .
 
25) Tôn Sư giảng về hậu sự của Tôn Sư (mp3): (1) , (2) , (3)(4)
 
26) Văn tác bạch tuần chung thất (PDF file) và hình ảnh buổi lễ đại trai tăng vào ngày tuần chung thất đã được cập nhật trong trương mục hình ảnh.
 
27) Cung đón răng Tôn Sư (PDF file) và hình ảnh đã được cập nhật trong trương mục hình ảnh.  
 
28) Tuần Thất thứ 4 : Tác Bạch Lễ Tạ HT Lệ Trang (PDF file), Chủ Sám Cúng tuần thứ 4 (PDF file), Hào Quang lại xuất hiện (PDF file) và hình ảnh đã được cập nhật trong trương mục hình ảnh.
 
29) Hoa Sen Trắng (PDF file), Khánh Tuế giác linh Tôn Sư (PDF file) và hình ảnh đã được cập nhật trong trương mục hình ảnh.
 
30) Ý Nghĩa Tự Tứ (PDF file), Tác bạch dâng y (PDF file), Thông kiểm số chúng (PDF file) và hình ảnh đã được cập nhật trong trương mục hình ảnh.
 
31) Lễ Cúng Gia Tiên (PDF file) và hình ảnh đã được cập nhật trong trương mục hình ảnh.
 
32) Tiểu sử Cố Sư Trưởng Hải Triều Âm (PDF file), Sư Ông Làng Mai (PDF file), Hoài Niệm (PDF file), Sen Ngọc Trăng Rằm (PDF file), Cảm Niệm (PDF file) của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Văn tưởng niệm của Ni bộ (PDF file) và Điếu Văn Ban Trị Sự Tỉnh Hội (PDF file).
 
33) Lễ Hoài Niệm Ân Sư (PDF file ) và hình ảnh đã được cập nhật trong trương mục hình ảnh.
 
34) Lễ Thỉnh Pháp (PDF file ). Thông kiểm số chúng (PDF file). Chương trình An Cư (PDF file) và hình ảnh đã được cập nhật trong trương mục hình ảnh. 
 
35) Ngày 4 tháng 4 : Tiểu sử đức Văn Thù (PDF file) và hình ảnh kỉ niệm ngày Thầy xuất gia đã được cập nhật trong trương mục hình ảnh.
 
36) Kinh Hoa Nghiêm :
37) Bồ Đề Tâm :
38) Vía Đức Dược Sư 2010:
39) Thuyết pháp (mp3) :
  • Bài giảng Kinh Pháp Hoa đã phát hành hoàn tất .