Mục mới

Giới thiệu: PT Diệu Giác (USA) phát tâm làm MP3 sách nói Niệm Phật Thập Yếu của SB Hải Triều Âm toát yếu, do cô Kim Loan đọc, đã đăng trong mục Pháp Thoại, phần Sách Nói. MP3 Pháp ngữ: Tâm chí thành, Tội báng kinh A Di Đà, Công chúa…

Đọc tiếp

Bổn phận ngoài đường

Bổn phận ngoài đường Gặp một cụ già, một kẻ khó, một người đàn bà bế con, một người què chống nạng, một người còng lưng gánh nặng, một đám tang, con phải cung kính nhường bước. Thấy trẻ đánh nhau phải can. Người già rơi gậy phải nhặt hộ.…

Đọc tiếp

Pháp Ngữ – Bài 9

Tệ nạn tai hại nhất là đời sống tách rời giáo lý. Như miệng tụng: “Thọ thị khổ” mà sinh hoạt cứ chạy theo sáu trần. Sớm chiều đọc Bát Nhã Tâm Kinh mà cả đời chẳng có lấy một phút giây chiếu kiến 5 uẩn huyễn vọng. Sự tu…

Đọc tiếp

Chuẩn Đề Vương Bồ Tát

Ngày 16-3 vía đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát THẦN CHÚ CHUẨN ĐỀ YẾU NGHĨA Kinh Chuẩn Đề chép: Đức Phật ở thành Vương Xá, tinh xá Kỳ Hoàn, vườn Cấp Cô Độc, 4 chúng và 8 bộ vây quanh. Thương xót chúng sanh đời mạt pháp phước mỏng nghiệp…

Đọc tiếp

Sư cụ Thích Tuệ Nhuận

Ngày 16-3 năm Bính Thân Chùa Dược Sư kỷ niệm ngày giỗ Sư  cụ Thích Tuệ Nhuận – Phó Pháp Tôn sư của Cố Sư trưởng Hải Triều Âm ∞ TIỂU SỬ SƯ CỤ TUỆ NHUẬN Sư cụ Tuệ Nhuận thế danh Văn Quang Thùy, sanh năm 1887 (17-3-Đinh Hợi)…

Đọc tiếp