Mục mới

Kinh Lăng Nghiêm Toát Yếu giảng giải (MP4) – Phần 13 – Khai Tri Kiến Phật. Ngày Rằm Trung Thu (2022).  Đàn tràng chuyên tu Phật thất tháng 8 (2022). LỄ TÁN HẠ: Chương Trình – Toàn chúng Tự Tứ…

Trung Thu 2022

      Trung thu trăng sáng là tướng nêu biểu trí tuệ của nữ giới, thiên về đoạn đức. Mặt trời rực rỡ là tướng nêu biểu trí tuệ của nam giới, thiên về sáng tác. Nên các chùa…

Lễ Khánh Tuế 2022

ĐẠI LỄ KHÁNH TUẾ Ngày 16 tháng 7 năm Nhâm Dần (13/8/2022) LỄ KHÁNH TUẾ QSC TỲ-KHEO-NI Hôm nay ngày báo hiếu của các hàng con Phật, ngày chư Phật hoan hỷ. Mỗi năm mùa xuân Phật giáo trở về,…

Lễ Thọ Y Công Đức 2022

Ngày 16 tháng 7 năm Nhâm Dần (13/8/2022) LỄ THỌ Y CÔNG ĐỨC Thể theo truyền thống Phật giáo, hằng năm sau 3 tháng An cư kiết hạ, các hàng đệ tử xuất gia của Phật, thường tiếp nối công…