Mục mới

Bài viết: Bài 64- Ngày Phật thành đạo. Sách nói: Vô ngã là Niết-bàn. Pháp Thoại – Thuyết Giảng: MP4 NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG – Phần 3: Bồ Tát Kết Bày Nhân Duyên. Sách nói: Vô ngã là Niết-bàn – Tứ đế. Bút tích: Không gieo trồng. Pháp Thoại – Thuyết Giảng:…

Đọc tiếp

Không gieo trồng

Không gieo trồng làm sao có thu hoạch? Tặng một lời thiện lành ắt thu nhận thiện cảm. Tâm hoan hỷ nụ cười tươi tỉnh, ánh mắt vui vẻ, từ bi trí tuệ là năng lượng đúc kết nên những thiện pháp lợi ích để hiến tặng bà con Chia…

Đọc tiếp

Niệm Phật Viên Thông

Nhân tháng kỷ niệm Ngày vía đức Phật A Di Đà, chùa Dược Sư trân trọng giới thiệu bài giảng Niệm Phật Viên Thông của Tịnh Quyền Pháp Sư, do Sư bà Hải Triều Âm toát yếu. Người đọc Phật tử Diệu Ngộ, dựng thành phim do ê kíp làm…

Đọc tiếp

Bài 63: Kiêu mạn

Nguy nhất là thứ phiền não kiêu mạn. Mười người hết chín bị nó sai sử. Còn một người kia bất quá là chỉ vì biết dùng trí tuệ tự kiềm chế. Nhưng nó vẫn thầm thầm ở trong. Nuôi dưỡng kiêu mạn cống cao thì quả ở đường dưới.…

Đọc tiếp