Mục mới

CHÙA DƯỢC SƯ XIN THÔNG BÁO: BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY VÀO MỖI TUẦN CHÙA SẼ ĐĂNG TẢI FILE MP3 NHỮNG MẨU CHUYỆN LINH ỨNG Ở MỤC PHÁP NGỮ – MP3. MỜI QUÝ PHẬT TỬ ĐÓN NGHE. 00- Lời Giới Thiệu. Pháp Ngữ – Bài Viết: Bài 41: Tưởng ấm.…

Đọc tiếp

Bát Nhã

Trăm sông đổ về biển cả vì biển có chất muối đánh tan các thứ thối sình.Trăm họ xuất gia, sống bình đẳng trong Tăng Hải vì Bát Nhã là kỹ thuật giải thoát tuyệt vời. Chia sẻ lên Facebook :

Đọc tiếp

Bài 41: Tưởng ấm

Tưởng ấm. Chỉ vì lầm cho sắc là có thật, cho thọ là vui mới có tư tưởng tham đắm. Vô minh là thể chất của tất cả tưởng (căn bản phiền não và tùy phiền não). Chánh kiến Tứ Niệm Xứ thanh lọc tưởng ấm đưa về phạm hạnh…

Đọc tiếp

Công Đức Lễ Phật

Lễ Phật để xây dựng kho công đức và thanh lọc nghiệp chướng. Cúng dường là trồng công đức vào ruộng phước bất tư nghì, chắc chắn đạt đến quả Phật. Trong dòng tâm thức chúng ta, những gì chưa thật chứng không phát triển, những gì đã có lại…

Đọc tiếp

LỄ AN CƯ 2019

Ngày 15 tháng 4 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 19-5-2015) Chùa Dược Sư làm lễ Tác Pháp An Cư Thể theo truyền thống Phật giáo. Hằng năm, cứ mỗi độ sen hồng nở rộ, chư Tăng Ni khắp bốn phương đồng câu hội về những trú xứ, để cùng nhau…

Đọc tiếp