Mục mới

Kinh Sách – Luận – Niệm Phật Thập Yếu – Trồng Sen. Kinh Lăng Nghiêm Toát Yếu giảng giải (MP4) – Phần 26 – Tánh Diệu Giác Minh. Pháp Thoại – Sách Nói – Tinh Hoa Tịnh Độ (Hết). Lễ…

Những Vết Đinh

Một cậu bé hay nóng tính. Cha cậu đưa cho cậu 1 túi đinh, dặn: “Mỗi khi con nổi nóng hãy chạy ra sau nhà đóng 1 chiếc đinh vào hang rào gỗ.” Mấy ngày đầu tiên cậu bé đã…

Huấn Luyện Tâm Đúng Cách

Tâm di động thì tư tưởng hình thành tham ái hay bực bội. Vì không hiểu rõ sự chuyển động này, cứ theo thói quen, hình thành mãi tư tưởng, trở nên nạn nhân của nó. Theo dõi sự di…