Sách nói

Hướng dẫn cách sao chép các bài kinh sách:

  • Đưa con trỏ đến nút bài pháp,
  • Nhấp phải con trỏ, trong khung cửa sổ chọn Save Link As… (Lưu liên kết thành…).
  • Chọn đường dẫn để chứa bài thuyết pháp cần sao chép.

Những Lá Thư Thầy
 
 

Leave a Reply