2 Comments

  1. Thưa Sư cô, con có thể xin tới chùa tá túc lại 1-2 tháng làm công quả được không ạ?

    • Mô Phật. Thưa cô mong cô hoan hỷ vì lúc này vẫn còn dịch bệnh nên chùa không nhận người ở lại ạ.
      Xin cảm ơn cô ạ.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *