7 Comments

  1. Dạ con kính bạch Ni sư, con là Phật tử có thường xuyên theo dõi trang facebook của Ni Viện thời gian trước đây. Nhưng Ni viện có còn sử dụng facebook nữa không vì con thấy kênh này rất gần gũi và dễ tiếp cận cho đại chúng theo dọi ạ.
    Dạ con chúc các Ni sư sức khỏe và bình an ạ!

    • Mô Phật. Thưa đạo hữu, chùa ko còn dùng facebook nữa. Đạo hữu có thể theo dõi tin của chùa trên website.

  2. Dạ, khi nào sau này mà chùa mà cập nhật tài khoản mới, hay có tổ chức tu học, đàn tràn Dược Sư, phiền quý sư gửi con tài khoản theo email. Để con thu xếp trong khả năng để gửi tịnh tài góp phần Hộ trì Chánh Pháp ạ. Con không cầu phước báo, mong quý sư hoan hỉ nhận ạ.

    Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *