Lễ Phật Đản PL 2568 – 2024

KÍNH MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN – PL 2568
  Mùng 8 tháng 4 năm Giáp Thìn

(15 – 05 – 2024)

Đức Phật là danh từ chung chỉ các bậc giác ngộ hoàn toàn. Đức Phật là con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da, tên Ngài là thái tử Tất Đạt Đa. Thuộc giòng họ Thích Ca, kinh đô là Ca Tỳ La Vệ.

Vua và Hoàng hậu buồn lo không có con nối nghiệp. Nhân một ngày lễ lớn, Hoàng hậu Ma Da trai giới trọn ngày, cùng vua phân phát tiền vật cho dân nghèo. Đêm ấy, Hoàng hậu mộng thấy con voi trắng sáu ngà, vòi ngậm cành sen trắng từ trên bay xuống, tiến đến gần rồi chui vào bên hông phải của Hoàng hậu. Thế là Hoàng hậu thụ thai. Các nhà đoán mộng danh tiếng đoán Hoàng hậu sẽ sanh thái tử xuất chúng, hoàng gia rất đỗi vui mừng.

Gần đến ngày sanh, Hoàng hậu theo tục lệ xin vua trở về nhà cha mẹ để sanh con. Khi đi ngang qua vườn Lâm Tỳ Ni, Bà dừng chân ngắm hoa xem lá, ngay khi đưa tay vịn một cành hoa thì hạ sanh thái tử. Hôm ấy là ngày trăng tròn tháng tháng tư, cách đây hơn 2500 năm.

Tháng 4 là mùa hoa sen nở, hương sen thoang thoảng trên khắp đất Việt. Mười phương thế giới hân hoan đón mừng lễ kỷ niệm Khánh Đản đức Thích Ca Mâu Ni Phật, con người lịch sử, bậc đại giác ngộ đã chứng nghiệm tiềm năng vô biên của đời sống nội tâm. Ngài dạy: Hãy tự thắp đuốc lên mà đi!

Đức Phật đến với quê hương chúng ta đã hơn 2500 năm. Lời Phật đã thấm nhuần tinh thần chất phác của ông bà cha mẹ chúng ta. Ươm mầm những phẩm tánh tốt đẹp. Xây dựng những nhân cách hiền hậu. Trưởng thành những tư tưởng từ bi.

Các em bé có ông Bụt trong các chuyện cổ tích. Luôn luôn Bụt ở cạnh chúng ta, hằng cứu giúp các hoạn nạn. Thưởng thiện phạt ác để giáo dục chúng ta. Quốc gia hòa bình, xã hội đỡ các tệ nạn, gia đình đỡ các xung khắc, đổ vỡ. Mỗi cá nhân tự thấy an bình. Vì biết đến tánh Phật nên nhân loại mở ra lý tưởng tu hành để thành Phật.

Đức Thích Ca xuất hiện mang tín hiệu thông điệp cứu khổ muôn loài. Sự xuất hiện của Ngài là một nhân duyên rất khó gặp, một con mắt lớn, một đại quang minh, chứng ngộ vô ngại thù thắng. Từ nay thế gian sẽ có rất nhiều Thánh nhân ra đời Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Bao nhiêu chúng sanh được cứu khổ, giải thoát, Ngài đã đem hạnh phúc chân thật đến trái đất này.

Đức Phật xuất hiện để loại trừ những xấu ác, giải thoát những khổ nạn sanh tử luân hồi, khiến trời người đạt đến an ổn vô vi. Nhân loại quy y Tam-bảo, học giáo lý, thực tập trí tuệ và từ bi. Giáo pháp của Ngài như Lục hòa, 4 vô lượng tâm, 4 nhiếp pháp là sức mạnh tạo nên uy tín Tăng già. Chúng ta mỗi người cần phát triển để góp phần lợi đạo ích đời.

Chí nguyện xuất gia tu hành của đức Phật là giải thoát luân hồi, chứng ngộ Niết-bàn, vĩnh viễn an lạc. Đem phương pháp giải thoát này cứu độ cho vô lượng chúng sanh đời vị lai, khai mở tri kiến Phật cho chúng được bước lên ngôi vị thánh hiền.

Bé sơ sinh trong vườn Lâm Tỳ Ni, hiện tại là một con người, tương lai sẽ là một ông Phật. Bởi vì đã chứa bao nhiêu công đức từ quá khứ. Phật đã ra khỏi thời gian và không gian, tức là lúc nào và ở đâu Phật cũng ngự nơi đó, thấu hiểu từng tâm niệm, hoàn cảnh của mỗi chúng sanh để cứu vớt, khai ngộ. Kinh nói: Phật thường trụ ở khắp mười phương.

Dân chúng tin rằng: Phật rất xa mà cũng rất gần. Gần đến nỗi hễ cô Tấm khóc là Bụt hiện ngay.

– Cụ thể mà nói hiện bây giờ Phật ở đâu?

– Ngay trước mắt chúng ta. Hình ảnh hoa nở hoa tàn. Đó là Phật đang nói pháp vô ngã vô thường.

Nghệ sĩ tạo tượng Phật. Nụ cười an vui thản nhiên. Đôi mắt không mở to cũng không khép kín, vì đây là cái nhìn soi vào bên trong, thắp sáng u tối tận trong cùng sâu thẳm. Niết-bàn không xa xôi, vì ở ngay đôi mắt và nụ cười của Phật.

* Hình ảnh:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *