Lời giới thiệu

Từ tháng 2 năm 2008, trang nhà www.chuaduocsu.org được thành lập do đạo hữu Lưu Sy Cường pháp danh Minh Đăng tài trợ. Đến nay đã được hơn 1.050.000 lượt vào online, đây là niềm khích lệ lớn lao đối với Ni chúng chùa Dược Sư.

Trang nhà không cập nhật thông tin thế giới, xã hội, Phật giáo v.v… như các trang mạng khác, vì chùa Dược Sư chúng con ở nơi thôn quê xa vắng, vùng núi Phú An, Lâm Đồng ít người lai vãng. Với lối thiết kế đơn giản, mộc mạc, chúng con chỉ mong được hoằng truyền giáo pháp Như Lai và đường lối tu tập do Cố Sư trưởng Hải Triều Âm sáng lập.

Bổn phận là đệ tử trong Tông môn TỊNH ĐỘ NI VIỆN HẢI TRIỀU ÂM, Chùa Dược Sư chúng con cố gắng thực hiện chí nguyện “tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”, chỉ mong “một câu pháp bảo lọt vào tai, trăm nghìn muôn kiếp vẫn còn hoài” để gieo duyên giải thoát cho quý Phật tử đạo hữu, thiện tín xa gần.

Trang Website được duy trì từ đó đến nay là nhờ sự yêu mến của quý độc giả. Nay chúng con thay đổi cách trình bày trang nhà để các vị dễ dàng tìm kiếm các băng giảng, kinh sách,… và bổ túc thêm những phần còn thiếu sót.

Chúng con trí kém tuệ ít, sự hiểu biết nông cạn, đối với công nghệ thông tin hiện đại chúng con chỉ như kẻ “ếch ngồi đáy giếng”, không dám so sánh với các trang chùa hiện có.

Mong rằng quý độc giả từ bi bỏ qua cho sự thiếu sót kém cỏi của chúng con.

Tháng 5 năm 2015
Chùa Dược Sư
Trân trọng tri ân


CHÙA DƯỢC SƯ – TỊNH ĐỘ NI VIỆN HẢI TRIỀU ÂM

  • Địa chỉ : Số 351, Thôn Phú An, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
  • Số điện thoại: 0263 38 46 393
  • Email: [email protected]