Mục mới

Bài viết: Bài 74- Tài sản. Bút tích: Thuốc bổ. Bài viết: Bài 73- Bình an. Sinh hoạt: Lễ vía Phật A Di Đà. Bút tích: Tịch thường chân tánh. Sinh hoạt: Lễ Tưởng Niệm Ngày Nhà Giáo 20/11/2021 Bài viết: Bài 72-…

Bài 74: Tài sản

Suốt đời trau dồi tâm từ ái và tôn kính mọi người. Thận trọng lời nói và việc làm. Đấy là tài sản của chúng ta. Sống đúng với giới luật, tâm sẽ an hòa trong sáng, giải thoát dễ…

Thuốc bổ

Sân giận là thuốc độc. Từ bi là thuốc bổ. Đức Phật luôn tươi mát vì Ngài chuyên dùng thuốc bổ.  Mỗi ngày đến là một trang giấy trắng của đời mình. Hãy viết lên đấy những dòng chữ đẹp.

Bài 73: Bình an

Nhìn mọi vật dưới ánh sáng vô thường, vô ngã, khổ và không, sẽ không luyến ái cũng chẳng ghét bỏ. Chúng ta không tìm khoái lạc, chỉ cầu bình an. Bình an không ở rừng sâu núi thẳm. Một…