Mục mới

Kinh Lăng Nghiêm Toát Yếu giảng giải (MP4) – Phần 20 – Tâm Diệu Minh. Lễ Tác Bạch An Cư 2023. Pháp Ngữ – Bài viết – Bài 87: Thiền Hành và Hành Thiền. Pháp thoại –  Thuyết giảng –…

Lễ Tác Bạch An Cư 2023

Ngày 15 tháng 04 năm Quý Mão (02-06-2023) LỄ BẠCH AN CƯ Rằm tháng tư đã về đây! Mỗi năm chúng ta chuẩn bị mùa hạ, cần ôn lại những gì dở đã qua để tránh, xét những gì cần…

Thiền Hành và Hành Thiền

Mỗi ngày đễu phải kinh hành. Hai tay đan vào nhau để trước bụng. Bóp chặt một chút cho dễ chú tâm. Bước bình thường, phải biết rõ mình. Phóng tâm phải dừng lại một chút để đưa tâm trở…