Những Lá Thư Thầy

Lời giới thiệu

Năm 2006, chùa Dược Sư chúng con đã gom góp và biên tập lại một số lá thư của Cố Tôn sư Hải Triều Âm viết từ những năm thập niên 80, 90, in thành sách và đặt tên là “Những Lá Thư Thầy”, ngay từ khi Cố Tôn sư còn sinh tiền.

Cuốn sách đã được tái bản lần thứ 2. Nay chúng con muốn đăng Những lá thư Thầy vào Trang nhà chuaduocsu.org, để tưởng niệm công ơn Thầy đã từng khuyên răn dạy dỗ.

Và xin giới thiệu tới những ai chưa đủ duyên đọc sách, chưa biết tới đạo hạnh của Cố Tôn sư. “Những Lá Thư Thầy” sẽ cho chúng ta nhiều bài học hữu ích trong đời sống tu hành.

Sách chia ra 4 phần: Thư gởi chùa Liên Hoa, chùa Viên Thông, thư gởi chung và thư linh tinh. Chúng con sẽ đăng từng lá thư theo từng phần.

Nếu có điều chi sơ suất, kính xin quý vị niệm tình hoan hỷ cho những thiếu sót của chúng con.

Thành kính trân trọng giới thiệu
Ngày 27/10/2014


Phần một : Thư gửi Chùa Liên Hoa


Phần hai: Thư gửi Chùa Viên Thông


Phần ba: Thư gửi Chung

Phần bốn: Thư linh tinh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *