Bài Viết

2 Comments

  1. nam mô a di đà Phật , dạ thưa sư cô , con là mẹ đơn thân , có bé gái 2,5 tuổi , con 37 tuổi am lịch , sư cô cho con hỏi , giờ con muốn 2 mẹ con con đi tu hoc ở chùa luôn được không ạ , bé con có duyên với phật pháp , hồi con mang bầu con thương đi chùa ạ , giờ bé cũng biết cách vái lạy cơ bản , cũng ngồi nghe kinh kệ được nhưng ko đủ thời kinh đâu ạ , cuộc sống con nhiều bế tắc , ba của bé sống không có đức độ , con gái không hưởng phước của cha , con sợ bé khổ như con vậy , giờ con không biết làm gì cho đúng , thời gian này con tìm hiểu về phật pháp rất nhiều , con biết người xuất gia tu tập tốt mang phước báu vô cùng lớn cho bản thân cũng như cho cha mẹ và gia đình nội ngoại 2 bên , xa hơn nữa là cho chúng sinh , bởi vậy con muốn bé tu học càng sớm càng tốt ạ , riêng bản thân con , con không biết mình có duyên với của chùa hay không nữa , con chỉ mong đi làm công qua cho chùa trong thời gian rảnh , con còn nợ tiền trần gian , con mong muốn di làm trả hết nợ trần gian , sau này lui về chùa công quae , sống cạnh con của con dược không ạ , con tuân thủ dúng quy định thăm nom người nhà theo chùa ạ , con mong sư cô chỉ dẫn giúp con ạ , mong sư cô cho con sdt ở chùa dược sư 2 ạ để con tiện liên lạc , và hỏi rõ những giấy tờ khi tới chùa ạ , con xin cảm ơn !

    • Mô Phật. Thật quý hóa khi cô hướng tâm về Tam Bảo. Nhưng chùa hiện giờ không nhận trẻ nhỏ, chỉ nhận từ 18 tuổi trở lên. Cô hoan hỷ! A Di Đà Phật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *