Bài 24: Hạ mình xin lỗi

Hạ mình xin lỗi, nhường cái phải cho người là biểu tượng Thánh Hiền. Nhưng nếu không biết gốc của Thánh Hiền là giác tỉnh, không tập quan sát vô thường, vô ngã. Cứ mải lo dán mấy câu của sách vở vào đầu, đến nỗi bị ngay những chữ nghĩa này nó bịt mắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *