chuaduocsu

chuaduocsu

Tâm Định

Phát triển tâm định, an tịnh và minh sát, hãy thật sự dùng nó. Gặp việc ưa thích hay bực mình, ta để nó ra đi chưa ? Bài này không phải để nghe suông, phải quyết liệt thực hành…