Kinh tụng

Lời giới thiệu

Nam mô A Di Đà Phật.

Kính thưa quý vị!

Theo lời yêu cầu của một số Phật tử, muốn chùa thâu băng những bài tụng Thời Khóa hằng ngày trong chùa. Chúng tôi xin được đưa lên trang nhà Chùa Dược Sư một số băng tụng, và có kèm theo bài (những bài kinh tụng trong Chùa đều do Sư bà Hải Triều Âm biên soạn và dịch), để quý vị tiện việc theo dõi.

Chúng tôi xin giới thiệu băng Sư bà Hải Triều Âm niệm Phật và chúc nguyện. Cùng với những bài Tụng Thời khóa hằng ngày trong Chùa do Sư cô Viên Lạc tụng. Mong rằng quý vị bỏ qua những sơ thất của nhà chùa.

Chùa Dược Sư

Sư bà Hải Triều Âm niệm Phật (mp3)
Sư bà Hải Triều Âm chúc nguyện (mp3)
Niệm Phật theo Sư bà Hải Triều Âm (mp3)

Cảnh sách (PDF file)

Cúng trai đường (PDF file)

Khóa lễ Tịnh Độ (PDF file)

 

Khóa Lễ Lăng Nghiêm (PDF file)

Khóa lễ Dược Sư (PDF file)

Hô chuông (PDF file)

Sám tụng

Đại Đàn Thí Thực

Kinh Vu Lan (PDF file)

Niệm Phật (mp3) do SC Chân Quán và SC Diệu Thiện niệm.

4 Comments

 1. Nam mô A Di Đà Phật.
  Trong khi nghe file Tụng kinh Dược sư (3) https://www.chuaduocsu.org/mp3/KinhTung/KhoaleDuocSu/05-TungkinhDuocSu(tt2).mp3
  Con có nhìn theo mặt chữ trong quyển kinh Dược sư (cũ) đã thỉnh ở Chùa Dược sư. Cuối trang 32, đoạn : “ANan bạch Phật : Con chẳng dám NGHI, là vì lẽ sao? ”
  Phần âm thanh vào phút 24:54 lại phát “Anan bạch Phật : Con chẳng dám TIN, là vì lẽ sao? ”
  Dạ , con chào Quý Nhà Chùa ạ.
  Nam mô A Di Đà Phật.

  • Mô Phật! Cám ơn chú đã cho biết, đúng là do SC khi tụng đã đọc sai từ đó chứ không phải do sách in sai chú à. Trân trọng cám ơn chú, chùa sẽ sửa lại lời tụng sau.

 2. Dạ con kính chào quý Sư cô

  Dạ xin quý Sư Cô post Khóa Tụng Kinh Phổ Môn, Kinh Ngũ Bách Danh và niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát cho chúng con, những Phật tử ở xa được nghe và trì tụng theo. Chúng con xin đảnhlễ tri ân quý Sưcô

  • Mô Phật. Thưa cô, chùa chưa thu âm những khoá tụng này, khi nào có dịp chùa sẽ thu âm rồi post lên trang chùa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *