Category Pháp ngữ

Chùa Dược Sư 2

Ni chúng chùa Dược Sư 2 KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT Thân gửi em Nguyễn Thị Đông. Lâu lắm không được thư em, không biết sức khỏe em ra sao? Công phu em niệm Phật tới đâu rồi? Em ạ, ngày…

Bài 67: Tâm thường nhớ Phật

Hòa-thượng Cao Tề Đại Hạnh nói “Hai chữ TIN NHỚ không lìa tâm, kính xưng danh hiệu Phật không lìa miệng”. Phật không lìa miệng, không lìa tâm. Phật tức cứu hộ. Tâm thường nhớ Phật, miệng thường xưng danh,…

Bài 66: Giặc

Bao nhiêu tội ác, tham sân si là gốc. Cho nên Sadini mà không có Tứ Niệm Xứ, Tổ gọi là cán cờ gỗ. Tấm y nêu biểu Giới Định Tuệ, còn cái cán gỗ thì giá trị gì? Chiến…

Bài 60: Đức Phật thường nhắc

Đức Phật thường nhắc: “Trùng trong thân sư tử mới giết nổi sư tử”. Nghĩa là chỉ những người xuất gia, cạo tóc, đắp y mà không sống đúng như luật như lời Phật dạy, mới khiến cho đạo Phật…