Category Pháp ngữ

Bài 72: Tâm phân biệt

Cái tô so với cái tách là lớn, nhưng so với cái chậu lại là bé. Tâm phân biệt theo nghiệp mà nhuộm màu vạn vật. Thế giới sáu trần chính nó tạo ra toàn những bất đồng. Ngọt, mặn,…

Bài 71: Thư gửi Liên Hoa

Tâm nếu được trí rèn luyện thì ngôi Phật ngôi Tổ còn nắm chắc trong tay, huống chi các quả vị khác. Điểm chính yếu là tự hiểu biết mình, luôn luôn tự quán chiếu, luôn luôn tỉnh thức, nhìn…

Bài 70: Tâm ích kỷ

Tâm ích kỷ là mẹ đẻ của tham sân si, gốc rễ của tất cả khổ đau. Ta phải chế ngự chúng, chiến thắng từng giờ phút để thoát sự kềm chế và điều khiển chúng. Cuộc chiến đấu tranh…

Bài 68: Chùa Dược Sư 2

Ni chúng chùa Dược Sư 2 KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT Thân gửi em Nguyễn Thị Đông. Lâu lắm không được thư em, không biết sức khỏe em ra sao? Công phu em niệm Phật tới đâu rồi? Em ạ, ngày…