Category Pháp ngữ

Bài 72: Tâm phân biệt

Cái tô so với cái tách là lớn, nhưng so với cái chậu lại là bé. Tâm phân biệt theo nghiệp mà nhuộm màu vạn vật. Thế giới sáu trần chính nó tạo ra toàn những bất đồng. Ngọt, mặn,…

Bài 71: Thư gửi Liên Hoa

Tâm nếu được trí rèn luyện thì ngôi Phật ngôi Tổ còn nắm chắc trong tay, huống chi các quả vị khác. Điểm chính yếu là tự hiểu biết mình, luôn luôn tự quán chiếu, luôn luôn tỉnh thức, nhìn…

Bài 70: Tâm ích kỷ

Tâm ích kỷ là mẹ đẻ của tham sân si, gốc rễ của tất cả khổ đau. Ta phải chế ngự chúng, chiến thắng từng giờ phút để thoát sự kềm chế và điều khiển chúng. Cuộc chiến đấu tranh…

Bài 68: Chùa Dược Sư 2

Ni chúng chùa Dược Sư 2 KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT Thân gửi em Nguyễn Thị Đông. Lâu lắm không được thư em, không biết sức khỏe em ra sao? Công phu em niệm Phật tới đâu rồi? Em ạ, ngày…

Bài 67: Tâm thường nhớ Phật

Hòa-thượng Cao Tề Đại Hạnh nói “Hai chữ TIN NHỚ không lìa tâm, kính xưng danh hiệu Phật không lìa miệng”. Phật không lìa miệng, không lìa tâm. Phật tức cứu hộ. Tâm thường nhớ Phật, miệng thường xưng danh,…

Bài 66: Giặc

Bao nhiêu tội ác, tham sân si là gốc. Cho nên Sadini mà không có Tứ Niệm Xứ, Tổ gọi là cán cờ gỗ. Tấm y nêu biểu Giới Định Tuệ, còn cái cán gỗ thì giá trị gì? Chiến…

Bài 60: Đức Phật thường nhắc

Đức Phật thường nhắc: “Trùng trong thân sư tử mới giết nổi sư tử”. Nghĩa là chỉ những người xuất gia, cạo tóc, đắp y mà không sống đúng như luật như lời Phật dạy, mới khiến cho đạo Phật…