Tu Học Tứ Niệm Xứ

Nếu không tu học Tứ Niệm Xứ để xả ngã ái. Cái TA cứ sừng sững đối lập với mọi người. Lại còn riêng tư bè đảng. Người này tôi hợp, người kia không ưa, khiến cho hai chữ Tăng Già trở thành vô nghĩa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *