Khóa Tu Tháng 10 (2019)

Đàn tràng Tứ Niệm Xứ Tổ chức từ ngày mùng 1 đến ngày 11 tháng 10 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 28-10 đến 07-11-2019) Tứ Niệm Xứ là giáo pháp vô song cho ta được nếm hương vị Niết-bàn. Giác có 2: Giác ngộ và giác sát. Giác ngộ là…

Đọc tiếp