Category Uncategorized

Cung Chúc Tân Xuân

MỪNG XUÂN MỚI – XUÂN GIÁP THÌN 2024 Giờ này ngoài kia, thế gian đang nô nức chào đón Xuân mới, tiếng pháo rộn ràng khiến lòng người vui vẻ. Hàng tu sĩ chúng ta phải thế nào trong những…

CỬA GIẢI THOÁT VÔ THƯỢNG

Sắp nhập Niết Bàn, trong thời Pháp Hoa, Đức Bổn Sư tỏ lộ bản hoài: “Mười phương Tam Thế chư Phật chỉ ra đời với môt mục đích vì chúng sanh khai thị Phật Tri Kiến”. PHẬT TRI KIẾN TỨC…