Cung Chúc Tân Xuân

MỪNG XUÂN MỚI – XUÂN GIÁP THÌN 2024

Giờ này ngoài kia, thế gian đang nô nức chào đón Xuân mới, tiếng pháo rộn ràng khiến lòng người vui vẻ. Hàng tu sĩ chúng ta phải thế nào trong những ngày xuân này, khi biết bao chúng sanh đang đau khổ để cung phụng cái vui cho nhân loại.

Ngày xuân chúng ta nói chuyện Xuân, Xuân của thế gian vô thường biến hoại, còn Xuân của nhà Thiền mới là bất diệt.

Chúng ta được học Phật Pháp, Thầy vẫn dạy: “Quán thân bất tịnh vô thường để thấy sự thật”. Quán thân để biết chán pháp hữu vi sanh tử, để tâm đừng nặng nề tham đắm sáu trần, để khỏi phí công nắm bắt hư không. Nhưng không phải vậy mà thế gian không còn hạnh phúc, không còn tiếng cười. Nụ cười của chúng ta mới thật trường xuân. Trong thân vô thường có cái thường trụ không bao giờ hoại, trong thân đau khổ này có cái an lạc tươi vui. Cái thường lạc đó là gì? Chính là tánh biết thấy, biết nghe thường trụ vĩnh viễn của chúng ta đó. Thân ta hoại nhưng tánh ta không hoại, thân ta trầm chìm trong biển khổ, chịu đủ thứ nghiệp báo nhưng tánh ta vẫn thường lạc diệu minh. Đó là nụ cười bất diệt của chị em mình đó, mùa Xuân có hoại, hoa có tàn nhưng lòng mình đâu mất mùa Xuân. Cầu chúc đại chúng một mùa Xuân đầy đạo vị, một năm mới đạt nhiều kết quả thành công trong sự tu hành.

 Cúng dường đại chúng bài thơ mừng Xuân:

Xuân đời trần thế mãi tranh đua
Hồng thắm, Lan thanh, Mai nhường thua,
Ta-bà sen trổ bông tháng hạ
Tây-phương sen nở rộ bốn mùa.

Bốn mùa “cùng tử” nhớ cố hương
Nhớ về từ phụ chốn Tây Phương,
Xuân cõi Ta-bà muôn sanh tử
Xuân cõi Tây Phương: Tịnh, Lạc, Thường.

Lạc, Thường, Ngã, Tịnh thoát dòng mê
Xót thương cùng tử mãi ly quê,
Dược Sư chào đón Xuân giải thoát
Cực Lạc quê sen, nguyện sớm về!

                                                                                    (Cố Tôn sư Hải Triều Âm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *