Category Uncategorized

Bài 73: Bình an

Nhìn mọi vật dưới ánh sáng vô thường, vô ngã, khổ và không, sẽ không luyến ái cũng chẳng ghét bỏ. Chúng ta không tìm khoái lạc, chỉ cầu bình an. Bình an không ở rừng sâu núi thẳm. Một…

LỄ VÍA PHẬT A DI ĐÀ 2021

KÍNH MỪNG NGÀY KHÁNH ĐẢN PHẬT A DI ĐÀ 17/11 năm Tân Sửu   Mọi người cùng đọc một đoạn trích trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật của Sư bà Hải Triều Âm dịch.   Này Diệu Nguyệt! Bốn…

Tịch thường chân tánh

Tài sản sự nghiệp mà chúng ta trân luyến bao nhiêu, thân bằng quyến thuộc mà chúng ta yêu quý bao nhiêu, sẽ không đi theo chúng ta, chắc chắn như vậy! Cho đến thân thể mà chúng ta gọi…