Category Uncategorized

Bài 77: Từ Bi Hỷ Xả

Đức Quán Thế Âm từ nhãn thị chúng sanh. Chúng ta nên Từ bi bình đẳng tiếp xúc muôn loài. Nếu ta thực hiện được vui vẻ hòa nhã, nhẫn nhục, Từ bi hỷ xả, thì ngay thời điểm ấy…

Bài 76: Tiếng nói của gà

Mỗi nhà máy cho ấp cả ngàn lần. Mỗi ổ ấp 10.000 trứng. Trong đó có biết bao Bác học kỹ sư đang chuyển kiếp luân hồi. (*** Bình thường gà ấp đến ngày thứ 17 phôi thai trứng mới…

Trung Thu 2022

      Trung thu trăng sáng là tướng nêu biểu trí tuệ của nữ giới, thiên về đoạn đức. Mặt trời rực rỡ là tướng nêu biểu trí tuệ của nam giới, thiên về sáng tác. Nên các chùa…