Category Uncategorized

Audio – TINH HOA TỊNH ĐỘ

* Kính mời quý Phật tử cùng đón nghe “Tinh Hoa Tịnh Độ” trong mục Sách nói.* Tác giả: Sư Trưởng Hải Triều Âm.* Nhà xuất bản Tôn giáo.* Giọng đọc: Thy Mai – Pháp danh Diệu Ngộ.  

Chữ Hiếu Trong Đạo Phật.

Chữ Hiếu trong Phật pháp không cho phép người con cung kính tòng mệnh một cách mù quáng, mà phải hết lòng khuyên cha mẹ hướng về chân thiện. Nếu cha mẹ công minh thật đức thì con cháu phải…