Category Uncategorized

Trung Đạo Giản Dị

Tâm linh tất cả hữu tình hoạt động ở 6 căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Con đường chúng ta đi là vứt bỏ yêu ghét, bình tĩnh trước mọi cảnh, thoát ra ngoài chiến trường thế sự…

An Cư Kiết Hạ

Chúng ta đâu có biết, kể từ lúc tác bạch an cư, bách thần lo lắng giữ gìn, các Bồ-Tát đăm chiêu tìm phương tiện ủng hộ. Bởi vì mùa hạ này có thể vĩnh viễn xóa tên chúng ta…

Lễ Tác Bạch An Cư 2023

Ngày 15 tháng 04 năm Quý Mão (02-06-2023) LỄ BẠCH AN CƯ Rằm tháng tư đã về đây! Mỗi năm chúng ta chuẩn bị mùa hạ, cần ôn lại những gì dở đã qua để tránh, xét những gì cần…