MP4 – LỄ HÚY KỴ LẦN THỨ 10 CỦA CỐ SƯ TRƯỞNG HẢI TRIỀU ÂM 2023

* Kính mời quý Phật tử đón xem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *