Category Uncategorized

Đàn tu Tứ Niệm Xứ tháng 10

THÔNG BÁO Chùa Dược Sư tổ chức Đàn tràng chuyên tu TNXTừ ngày mùng 1 đến ngày 11 tháng 10 năm Canh Tý(nhằm ngày 15-11 đến 25-11-2020) Pháp môn Tứ Niệm Xứ là một pháp môn thiền căn bản của…

Bài 62: Phòng giữ sáu căn

Trong chúng ta ai là con Phật? Ai phá Tam Bảo? – Chỉ ở nơi phòng giữ 6 căn. Hai đức thẹn hổ vừa rời tâm liền có nạn. Cẩn thận trong khi đang chê bai người khác, có khi…

Một Ngày Tu An Lạc

Tứ Niệm Xứ là giáo pháp vô song cho ta được nếm hương vị Niết-bàn. Giác có 2 : giác ngộ và giác sát. Giác ngộ là nhận được cái mình vốn có. Giác sát diệt vọng tưởng vô minh…

Khai đàn TNX 9-2020

PHỤNG PHẬT NIÊM HƯƠNG KHAI ĐÀN CHUYÊN TU Ngưỡng khải Tam Bảo lực, Phật ân từ bi chứng giám: Ni chúng chùa Dược Sư chúng con, hôm nay ngày mùng 1 tháng 9 năm Canh Tý (nhằm ngày 17-10-2020), đạo…

Chúng sanh bị trói buộc

Chúng sanh bị trói buộc thật ít vì hoàn cảnh mà phần nhiều chỉ vì vọng tâm chấp trước. Bát Nhã là một nghệ thuật từ khước buông bỏ những vướng mắc rất hữu hiệu, trong sạch tâm linh, thực…

Đàn tràng chuyên tu tháng 9-2020

THÔNG BÁO Đàn tràng Chuyên tu Tứ Niệm XứTừ ngày mùng 1 đến ngày 11 tháng 9 năm Canh Tý(Nhằm ngày 17 đến ngày 27-10-2020) TÔN SƯ HẢI TRIỀU ÂM DẠY:Tứ Niệm Xứ là một pháp môn tu thiết yếu…

Bài 61: Coi thân này như đã chết

Coi thân này như đã chết. Đại-thừa chủ trương vô ngã vô pháp,Tiểu-thừa quyết định nếu còn tơ hào Kiến hoặc Tư hoặc tức không giải thoát luân hồi. Vào được cửa này là Thánh, còn đứng ngoài là phàm.…

Khai Khóa Học Mùa Thu 2020

KHAI KHÓA HỌC MÙA THU 2020 Tỉnh thức là căn bản của Phật tử, là điều kiện chánh yếu để tiến vào vô thượng tuệ giác. Tỉnh tâm mới có tỉnh thức. Thanh tịnh hòa hợp là môi trường nuôi…

VU LAN THẮNG HỘI 2020

CHƯƠNG TRÌNH * HÌNH ẢNH: Ngày mùng 8/7 âl, Lễ Tạ Pháp và Phát Thưởng Tuyên Dương Ban Chức Sự. Ngày 13/7 âl, Lễ Vía Đại Thế Chí Bồ-tát, Phật tử Nguyễn Thị Hoa pháp danh Diệu Âm Diệu Liên…

Toàn Chúng Tự Tứ

Ngày 12/7 năm Canh Tý (30/8/2020),Chùa Dược Sư làm lễ Tự Tứ TỰ là tự mình. TỨ là tha hồ. Trải thân đảnh lễ cầu thỉnh mọi người, hoặc thấy hoặc nghe hoặc nghi, xin tận tình chỉ bảo. Ta…