Những Vết Đinh

Một cậu bé hay nóng tính. Cha cậu đưa cho cậu 1 túi đinh, dặn: “Mỗi khi con nổi nóng hãy chạy ra sau nhà đóng 1 chiếc đinh vào hang rào gỗ.” Mấy ngày đầu tiên cậu bé đã đóng cả 37 cây đinh. Sau cậu tập kiềm chế nên số đinh ngày một ít đi. Ngày qua ngày qua rồi cũng đến 1 hôm cậu bé vui mừng hãnh diện tìm cha thưa cha rằng: “Không còn cái đinh nào trên hàng rào nữa.” Cha cậu thân đến hàng rào: “Con đã hay quá, nhưng hãy để ý, hàng rào không có đinh nhưng đầy lỗ. Lời nói trong lúc giận dữ cũng để lại vết trong lòng người“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *