Bài 21: Tự giác lỗi mình

Những bất hòa thường do thói quen dành phần phải về mình, còn bao nhiêu sai quấy đổ cho người. Thấy đúng như vậy, cùng nhau quyết định từ nay bất cứ vấn đề gì, trách nhiệm hàng đầu của mỗi người là phải tự giác lỗi mình và khám phá ra những khía cạnh tốt của đối phương. Thế là yên chí hòa bình bảo đảm. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *