Lễ Tác Bạch An Cư 2023

Ngày 15 tháng 04 năm Quý Mão (02-06-2023)

LỄ BẠCH AN CƯ

Rằm tháng tư đã về đây!

Mỗi năm chúng ta chuẩn bị mùa hạ, cần ôn lại những gì dở đã qua để tránh, xét những gì cần bổ túc cho mùa hạ sắp tới. Ni chúng phải nghiền ngẫm mục đích sinh hoạt của mình, dù là an cư hay tự tứ, thọ giới hay học kinh, mỗi cử động đều nhắm vào việc mà quý Hòa-thượng gọi là đại sự.

Thiền sư Thanh Từ bắt mạch Tăng Ni, thấy bệnh thông thường nhất là “tự mãn”. Năm đầu ai nấy hăm hở quyết chí giải thoát, nhưng dần dần đạo trở thành một cái gì xa lắc xa lơ. Kinh A Hàm nói: “Xuất gia như cô dâu mới về nhà chồng, đối với cha mẹ chồng khép nép cung kính. Đôi ba năm quen rồi, khinh lờn, chẳng cần lễ phép”. Chúng mới cạo đầu cũng thế, ban sơ trên kính các thượng tòa, dưới nể vì huynh đệ, tỏ ra dễ dạy ngoan ngoãn, nhu hòa, nhẫn nhịn. Nhưng ít lâu sau thì “gần chùa gọi Bụt bằng anh, thấy Bụt hiền lành cõng Bụt đi chơi”. Thuộc hai thời công phu, rành rẽ mấy khóa lễ, học xong vài bộ kinh, thế là tự mãn, tự cho là đủ. Không bao giờ nghĩ đến 2 chữ “tu chứng”.

Nghiệp thức mơ màng, vọng tình chưa hết, làm sao ra khỏi luân hồi? Điểm chính nhắc nhở chị em hôm nay, là phải thực hành những gì đã học. Chí nguyện thiết tha thì công hạnh sẽ chuyên cần. Công hạnh chuyên cần sẽ liễu đạt đại sự. Có sáng được việc lớn, chúng ta mới đáp ứng bản hoài độ sanh của Phật Tổ, mới xứng đáng chí nguyện xuất gia, mới không phụ công hộ pháp của mười phương tín thí.

Nếu không sáng được việc này, đạo Phật trở thành vô giá trị. Cho nên mùa hạ năm nay, chúng ta làm sao cho cái mê từ lịch kiếp phải mòn, phải mỏng.

Người xưa đau khổ xót xa rơi nước mắt mỗi khi mặt trời sắp lặn, tiếc tấc bóng quang âm hơn vàng ngọc. Chúng ta hôm nay cũng lập nguyện cho mạnh, lập chí cho vững để vươn lên.

                            (Trích trong Bốn Mùa Hoa Giác của Tôn sư Hải Triều Âm)

 • Mở đầu buổi lễ, toàn chúng tập trung tại Tổ đường:
 • Sau đó, toàn chúng quang lâm về Tam Bảo điện làm lễ: 
Niêm hương – Lễ Phật.
 • SC Huyền Giác thông kiểm số chúng an cư:
 • Kế đến, SC Viên Lạc trùng tuyên lời giáo sắc của Đại Tăng:
 • Toàn chúng tác bạch thỉnh Chủ Pháp Sự mùa hạ: 
SC Vĩnh Thái đại diện đại chúng tác bạch.
Ni Sư Vĩnh Lạc huấn từ Khai Thị Đầu Hạ.
 • Thượng tòa đối thú bạch an cư:
 • Đại chúng bạch an cư:
 • Cô Đồng Quang và Cô Đắc Quang Cung An Ban Chức Sự: 
 • SC Định Quang đại diện Ban Chức Sự phát nguyện: 
 • NS Bảo Giác đáp từ:
 • Chúc Tán Hộ Pháp: 
 • Tán lễ Giác linh Tôn Sư:

* Hình ảnh buổi lễ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *