Lễ Khánh Tuế 2023

ĐẠI LỄ KHÁNH TUẾ

Ngày 16 tháng 7 năm Quý Mão (31/08/2023)

LỄ KHÁNH TUẾ QSC TỲ-KHEO-NI

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát!

Kính bạch trên hai Thầy, kính thưa trên Quý Sư Cô!

Hằng năm cứ mỗi độ hè qua, những cánh hoa sen hồng sắp tàn nối tiếp là những hoa cúc vàng nở rực rỡ, chúng con lại được đón mừng ngày khánh tuế của thiền môn với tấc lòng thành kính biết ơn. Đây là giờ phút thiêng liêng mà chúng con mong được dịp tỏ bày nỗi niềm hiếu kính sau mỗi mùa tán hạ. Theo thường lệ ấy, năm nay toàn thể chị em chúng con lại được sum vầy vui mừng khánh tuế trên hai Thầy, trên Quý Sư Cô thêm một tuổi đạo hạnh, giới đức trang nghiêm. 

Kính dâng Ngài lời mừng khánh tuế
Món quà là tự tánh tâm con,
Đến đi giữa mất được còn
Ung dung tự tại noi theo quý Ngài.

Dù thế sự đong đầy đau khổ
Vẫn mỉm cười nhìn rõ đục trong,
Đền ơn bằng cả tấm lòng
Thực hành lời dạy thoát vòng trầm luân.

Đối với con, Ngài là ánh sáng
Dẫn lối ai thấy được đường đi,
Quý Ngài, ánh sáng từ bi
Muôn đời vẫn tỏa, chẳng chi che mờ .

Ngày 17 tháng 7 năm Quý Mão (01/09/2023)

LỄ TƯỞNG NIỆM 

Bấy lâu Hòa Thượng đi xa
Khắp trung Nam Bắc nhạt nhòa khói sương,
Thầy đi giữa cuộc vô thường
Muôn ngàn đệ tử kính thương vô bờ.

Mỗi năm vào ngày 17 tháng 7, Ni chúng các chùa trong Tông môn đều tụ hội về chùa Dược Sư, làm lễ Khánh Tuế Ân Sư. Mười năm nay, dù chúng con vắng bóng Tôn Sư nhưng mỗi năm, cũng vào ngày này, các chùa vẫn tụ hội về đây, tưởng niệm đến ân đức của bậc Thầy tôn kính.
Giờ phút này đây, toàn thể đạo tràng chúng con xin được cung kính đốt nén tâm hương chí thành tưởng niệm ân đức của Tôn Sư. 

Thanh cao chí nguyện độ sanh,
Hoằng dương Chánh pháp thoát sanh tử phần,
Giới thân tuệ mạng khai truyền
Dắt dìu nhân loại về miền an vui.

LỄ KHÁNH TUẾ GIỚI SƯ

Dược Sư vọng tiếng Hải Triều
Âm vang pháp nhũ sớm chiều bên tai,
Từ bi thương xót hậu lai
Thắp lên đuốc tuệ, quý ngài điểm tô.
Hai Thầy cùng quý Sư cô
Truyền trao giới pháp ân cần thiết tha,
Dược Sư chốn Tổ quê nhà
Sau khi kiết hạ chúng con tụ về,
Hân hoan tín cẩn một bề
Mừng ngày khánh tuế ân sư chứng lòng!

Hôm nay nhân ngày Vu Lan thắng hội, để tỏ lòng tri ân các bậc Thầy đã khai sinh giới thân tuệ mạng cho hàng hậu học chúng con, toàn thể giới tử chùa Dược Sư, Dược Sư 2, chùa Bát Nhã, chùa Khánh Lâm cùng hàng Phật tử chúng con tề tựu về đây tổ chức Lễ Khánh Tuế thành kính tri ân chư Giới Sư.

Để tỏ lòng tri ân các bậc Thầy hướng đạo, một số tiết mục văn nghệ của chùa Bát Nhã, chùa Khánh Lâm, Dược Sư và Dược Sư 2 thành kính cúng dường chư Giới Sư và đại chúng:

* Hình ảnh:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *