Vài suy ngẫm

Giọng đọc: Thy Mai – Pháp danh Diệu Ngộ.

001            002