MP3

ftp://cetm_baogiac@cetm.chuaduocsu.org/mp3/MOI%20LOC%20TAP%20AM/NHUNG%20MAU%20CHUYEN%20LINH%20UNG/07.%20LY%20THIEN%20SOI%20SANG%20TINH.%20MP3.mp3Hướng dẫn cách sao chép các bài MP3:

  • Đưa con trỏ đến đề mục cần nghe
  • Nhấp phải con trỏ, trong khung cửa sổ chọn Save link As…,
  • Chọn đường dẫn để chứa đề mục cần sao chép.
PHÁP NGỮ
KỂ CHUYỆN
HỎI ĐÁP
VIDEO
NHỮNG MẨU CHUYỆN LINH ỨNG

 

Leave a Reply