MP3

Hướng dẫn cách sao chép các bài MP3:

  • Đưa con trỏ đến đề mục cần nghe
  • Nhấp phải con trỏ, trong khung cửa sổ chọn Save link As…,
  • Chọn đường dẫn để chứa đề mục cần sao chép.
PHÁP NGỮ
TỰ THUẬT TIỂU SỬ CỦA TÔN SƯ
KỂ CHUYỆN
DẠY CHÚNG
HỎI ĐÁP

Leave a Reply