Phật tử tưởng niệm

PHẬT TỬ TƯỞNG NIỆM Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Cố Đại lão Ni trưởng, Khai sơn Tịnh Độ Ni Viện Hải Triều Âm giác linh. Hàng Phật tử chúng con xin đối trước bảo tháp uy nghiêm của bậc Đạo sư kính dâng lời tác bạch: Thành…

Đọc tiếp

Ni chúng tưởng niệm

DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM Nam mô Thập phương Thường trụ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Kim Quang tháp, giác linh Sư trưởng Hải Triều Âm chứng minh.  Kính bạch giác linh Thầy!…

Đọc tiếp