Xem Bóng Đá

Thân gởi toàn chúng Viên Thông! Một giờ đêm ngày 9-11 Bính Dần. Thầy thật mệt lắm nhưng gắng viết vài dòng cần yếu cho các con, chớ không đủ sức để trả lời thư từng người. Thầy đã qua loa xong bộ Hoa Nghiêm. Cuốn sách HN cho Thầy…

Đọc tiếp

Cô Ba Bê

Cô Ba Bê lo đi bán sữa Liễn trên khay đặt giữa đỉnh đầu. Từ nhà đến chợ xa đâu Vừa đi vừa tính phân minh từng đồng. Chân hôm ấy lại đi đôi dép, Váy sắn cao ton tót bước nhanh, Nhẹ nhàng mà lại thêm xinh Trong bụng…

Đọc tiếp

Nhặt Lá Bồ Đề

Ngày 23-10-Bính Dần (1986) Viên Thông! Thầy được một cành Bồ-đề từ Bồ-đề Đạo Tràng ở Ấn Độ gởi cho, nên quý lắm. Nghĩ rằng: “Chùa là từ bi, từ bi cần nương dựa giác tỉnh”. Thầy trồng Bồ-đề ở vườn, thẳng ngay cửa sau chùa. Thầy về Sài Gòn…

Đọc tiếp

Quán Bất Tịnh

Ngày 25-03-1986 Bính Dần Thân gởi Viên Thông! Một buổi sáng Thầy gọi HN và chỉ tay xuống hồ hỏi: – Con thấy gì không? – Thưa con thấy cả bầu trời và sum la những cành mít, bóng in trên mặt hồ thật rõ rệt. – Con có thấy…

Đọc tiếp