Lễ Tổng Kết

Ngày 07 tháng 6 năm Kỷ Hợi (09/07/2019) Lớp Luật và Tứ Niệm Xứ làm Lễ Tổng kết và Phát thưởng các học sinh xuất sắc. * Lớp Luật Học Cương Yếu với thành tích là: 4 giải đồng hạng nhất, 1 giải hạng nhì, 2 giải đồng hạng 3…

Đọc tiếp

MÙA THI – HẠ 2019

* Ngày 26-27 tháng 5 năm Kỷ Hợi (28-29/6/2019): Lớp Luật Tỳ-kheo-ni thi. Có 73 thí sinh. Thi vấn đáp. * Ngày 02 tháng 6 năm Kỷ Hợi (04/07/2019): Lớp Tứ Niệm Xứ thi. Có 52 thí sinh. Thi trắc nghiệm. * Ngày 10 – 11 tháng 6 năm Kỷ…

Đọc tiếp

Tấm Lòng Với Biển

TẤM LÒNG VỚI BIỂN Thầy đi giữa rừng thông rũ lá,Đất ngậm ngùi, nuốt giọt yêu thương.Tiếng suối reo xé ruột đoạn trường.Hiện hóa độ Thầy về Tịnh Độ. Hóa thân cành liễu vẩy cam lồ.Dịu mát nhân gian tâm địa khô.Lớp lớp trẻ già ân tế độ.Đầu non cuối…

Đọc tiếp