THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Kỷ Niệm Lễ Vía Phật A Di Đà Kính  thưa quý Phật tử! Theo thông lệ, đầu tháng đều có đàn Chuyên tu Phật thất.  Nay kết hợp ngày Giỗ Cụ Tổ Đệ nhất Pháp Chủ Thích Đức Nhuận và ngày Vía Phật A Di Đà, chùa Dược…

Đọc tiếp

Quên hiện thực

Ta cứ nghĩ Phật pháp cao siêu lắm, xa xôi lắm. Người ta khởi tâm mong cầu những điều thật xa xôi mà quên hiện thực. Quên rằng, hiện thực chính là nếp sống hàng ngày. Chánh niệm tỉnh giác, sống từ bi hỷ xả, xa rời tham sân si,…

Đọc tiếp