Thỉnh tượng

Mùng 2 tháng 4 năm Kỷ Hợi (6-5-2019), Ni chúng chùa Dược Sư vô cùng vui mừng nghênh đón tượng đức Bổn Sư Thích Ca bằng gỗ huỳnh đàn, do Phật tử Trần Văn Bá cúng dường. Đúng vào dịp mùa Phật đản, thật vô cùng hoan hỷ! Tượng được…

Đọc tiếp