Khai Khóa Học Mùa Thu 2020

KHAI KHÓA HỌC MÙA THU 2020 Tỉnh thức là căn bản của Phật tử, là điều kiện chánh yếu để tiến vào vô thượng tuệ giác. Tỉnh tâm mới có tỉnh thức. Thanh tịnh hòa hợp là môi trường nuôi dưỡng.Người xuất gia tỉnh thức. Nhớ mình đang đi con…

Đọc tiếp

VU LAN THẮNG HỘI 2020

CHƯƠNG TRÌNH * HÌNH ẢNH: Ngày mùng 8/7 âl, Lễ Tạ Pháp và Phát Thưởng Tuyên Dương Ban Chức Sự. Ngày 13/7 âl, Lễ Vía Đại Thế Chí Bồ-tát, Phật tử Nguyễn Thị Hoa pháp danh Diệu Âm Diệu Liên thỉnh Lễ Đại Hồng Chung, cầu siêu Cụ Bà Nguyễn…

Đọc tiếp