Bài 46: Sám Hối

Sám là rửa sạch việc đã qua. Hối là tiếc đã trót lỡ, nay cố gắng không phạm. Phiền não kết tập từ vô thủy, như cây đa cổ thụ đâu phải một nhát búa đã hạ được ngay. Phải tỉa dần dần. Nhưng đã có công mài sắt có…

Đọc tiếp

Khóa Tu Tháng 10 (2019)

Đàn tràng Tứ Niệm Xứ Tổ chức từ ngày mùng 1 đến ngày 11 tháng 10 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 28-10 đến 07-11-2019) Tứ Niệm Xứ là giáo pháp vô song cho ta được nếm hương vị Niết-bàn. Giác có 2: Giác ngộ và giác sát. Giác ngộ là…

Đọc tiếp