Sư trưởng huấn từ

Cạo tóc giật mình, tóc mọc nhanhTuổi xuân nên biết như gió hanhVượt sanh thoát tử, cầu làm Phật.Với bóng quang âm mau đua ganh! Tuổi 15, tuổi 20 đâu còn mãi. Thời gian ép ngặt đuổi xuân đi. Tuổi trẻ và sức khỏe bị ngày tháng cướp dần. Đã…

Đọc tiếp

Tháng tư hè về

Dòng tâm thức chúng ta lẫn lộn tốt xấu. Lâm chung, thứ nào mạnh lôi đi trước. Chúng ta tự thấy lỗi của mình không đáng kể. Kỳ thực nó vẫn đủ sức để lôi ta đi xuống. Thí dụ: Một Sư ông la rầy đệ tử. Bị thúc đẩy…

Đọc tiếp

Bài 51: Luyện Tâm

Tâm nếu được trí rèn luyện thì ngôi Phật ngôi Tổ còn nắm chắc trong tay, huống chi các quả vị khác. Điểm chính yếu là tự hiểu biết mình, luôn luôn tự quán chiếu, luôn luôn tỉnh thức, nhìn thẳng vào thân tâm mình, theo dõi sinh hoạt của…

Đọc tiếp