Lễ Tác Pháp Tự Tứ

Ngày 14 tháng 7 năm Kỷ Hợi (14-08-2019) LỄ TÁC PHÁP TỰ TỨ * Đại Chúng Vân Tập Tại Tổ Đường: * Niêm Hương – Lễ Phật: * SC Viên Ngộ Thông Kiểm Số Chúng: Nam mô A Di Đà Phật.Kính bạch trên 2 Thầy, trên quý Ni sư, quý…

Đọc tiếp

Toàn Chúng Tự Tứ

Ngày 12 tháng 7 năm Kỷ Hợi (12-08-2019) Toàn Chúng Tự Tứ Sư trưởng Hải Triều Âm dạy: Tự Tứ là tự mình trải thân ra để các bạn đồng tu tha hồ chỉ lỗi. Bởi vì tự mình sửa lỗi e còn thiếu sáng suốt, nên phải cung thỉnh…

Đọc tiếp

Từng Lớp Tự Tứ

Ngày 11 tháng 7 năm Kỷ Hợi (07-08-2019) Từng lớp Tỳ-kheo-ni, Thức Xoa, Sadini Tự Tứ Sư trưởng Hải Triều Âm dạy: Chúng ta ngày nay căn tánh kém cỏi lười biếng. 90 ngày an cư đi qua, đã không chứng Thánh quả còn đầy lỗi lầm. Dù đã sám…

Đọc tiếp