Thông báo Lễ Húy Kỵ 2019

NHỚ THẦY Dược Sư con ở nơi đây,Hoàng hôn chiều vắng, bóng Thầy đi đâu?Đại chúng niệm Phật canh thâu,Thiền đường tĩnh lặng, phướn sầu nhẹ bay.Hương đèn khói tỏa tường mây,Long Đàm bóng hiện hình Thầy uy quang.Thầy đi để lại từ nhan,Vạn lòng con trẻ bàng hoàng nhớ…

Đọc tiếp

Thờ Thầy

THỜ THẦY Cần chọn Thầy thật cẩn thận. Gặp Thầy tà là một bất hạnh vô cùng lớn lao. Rất hiếm hoi tìm được một bậc Thầy lý tưởng. Chỉ hy vọng có một vị nhiều đức tính hơn lỗi lầm, lời dạy hợp giáo lý, đặt nặng về đời…

Đọc tiếp

Bát Nhã

Trăm sông đổ về biển cả vì biển có chất muối đánh tan các thứ thối sình.Trăm họ xuất gia, sống bình đẳng trong Tăng Hải vì Bát Nhã là kỹ thuật giải thoát tuyệt vời. Chia sẻ lên Facebook :

Đọc tiếp

Bài 41: Tưởng ấm

Tưởng ấm. Chỉ vì lầm cho sắc là có thật, cho thọ là vui mới có tư tưởng tham đắm. Vô minh là thể chất của tất cả tưởng (căn bản phiền não và tùy phiền não). Chánh kiến Tứ Niệm Xứ thanh lọc tưởng ấm đưa về phạm hạnh…

Đọc tiếp