Tu học

4 Comments

  1. Nguyễn Thị Hảo

    Thưa cô con muốn lên chùa xin ở một thời gian vì con thấy con chỉ có lên chùa con mới tĩnh tâm lại,con thấy cuộc sống hiện tại của con quá mệt mỏi và áp lực ạ….

  2. Yến Nguyễn

    Thưa sư cô ! Sư cô cho con hỏi sdt ở chùa

Leave a Reply