Lễ Phật Đản 2562 – 2018

Mùng 8 tháng 4 năm Mậu Tuất (22-05-2018) LỄ MỪNG PHẬT ĐẢN Với sự hiện diện của Ni chúng và quý Phật tử, buổi lễ tắm Phật trang nghiêm thanh tịnh và viên mãn trong niềm hoan hỷ. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]   Chia sẻ lên Facebook :

Đọc tiếp

Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005 – Phần 5 – Căn Bản Sanh Tử

CĂN BẢN SINH TỬ| Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Śūramgama Sāmadhi Sūtra lectured by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #5)Cho nên Căn bản Bồ đề là Tánh giác, Tánh biết. Ở nơi mắt gọi là Tánh thấy, ở nơi tai gọi là Tánh nghe. Thế rồi con…

Đọc tiếp