Nhân Hoa Quả Cỏ

Hòa-thượng Thanh Từ kể chuyện Nhân Hoa Quả Cỏ: Năm xưa HT dưỡng bệnh tại am Bảo Lộc. Phật tử cúng dàng hạt hoa. HT tưới được bảy bữa. Lấm chấm mầm xanh nảy lá. HT gia công. Ít lâu sau được một bồn cỏ. Thầy hết sức ngạc nhiên,…

Đọc tiếp

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

MỪNG XUÂN DI LẶC – NĂM CANH TÝ 2020 Phong tục thỉnh đức Di Lặc xông đất ngày đầu năm, có ý mong 365 ngày sắp tới, chúng ta sẽ được bình an vui vẻ như ngài. Muốn được như ngài phải tu theo ngài. “Mặc ai báng, mặc ai…

Đọc tiếp