Bài 42: Khiêm Tốn

Khiêm tốn nhún nhường là tướng mạo của trí tuệ. Đức Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm dạy các đại Bồ Tát: Muốn an trụ nơi pháp giới thanh tịnh, đầy đủ công đức lành, phải ba nghiệp thân miệng ý niệm niệm hằng sám hối, không bao giờ chán…

Đọc tiếp

Luôn Canh Gác Sáu Căn

Luôn canh gác sáu căn. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Không luyến ái cũng không ghét bỏ. Điều này rất khó thực hiện nhưng lại là yếu tố quan trọng để ra khỏi vòng luân hồi sanh tử. Chia sẻ lên Facebook :

Đọc tiếp

ƠN SƯ TRƯỞNG

ƠN SƯ TRƯỞNG Tình cha mẹ thương con như biển hồ lai láng. Công cha như núi nghĩa mẹ như nguồn, nhưng tình ái lại chính là gốc trầm luân lịch kiếp. Nếu không có Sư trưởng thì sao biết lễ nghi, sao hiểu Phật Pháp. Lễ nghĩa không biết…

Đọc tiếp