Vu Lan Thắng Hội

Ngày 15 tháng 7 năm Kỷ Hợi (15-08-2019) LỄ VU LAN Trung nguyên ngày hội vọng Vu Lan.Bến giác mùa thu sóng đạo ngànNhững ai là người mang ơn nặngĐều vận lòng thành đón Vu Lan. * Niêm Hương – Lễ Phật: * Ni Sư Vĩnh Lạc Đọc Bài Ý…

Đọc tiếp

Lễ Tác Pháp Tự Tứ

Ngày 14 tháng 7 năm Kỷ Hợi (14-08-2019) LỄ TÁC PHÁP TỰ TỨ * Đại Chúng Vân Tập Tại Tổ Đường: * Niêm Hương – Lễ Phật: * SC Viên Ngộ Thông Kiểm Số Chúng: Nam mô A Di Đà Phật.Kính bạch trên 2 Thầy, trên quý Ni sư, quý…

Đọc tiếp

Toàn Chúng Tự Tứ

Ngày 12 tháng 7 năm Kỷ Hợi (12-08-2019) Toàn Chúng Tự Tứ Sư trưởng Hải Triều Âm dạy: Tự Tứ là tự mình trải thân ra để các bạn đồng tu tha hồ chỉ lỗi. Bởi vì tự mình sửa lỗi e còn thiếu sáng suốt, nên phải cung thỉnh…

Đọc tiếp