Đón Giao Thừa

ĐÓN GIAO THỪA Kính lạy Tam-bảo, năm cũ đã qua, bước sang năm mới, giờ phút tối linh, đón xuân tốt lành, đại chúng chí thành, cầu Phật gia hộ. Chúng con giác ngộ, kiến tánh minh tâm. Cầu khắp chúng sanh một năm khang ninh, thấm nhuần Phật pháp,…

Đọc tiếp

Cúng Ông Bà

Sáng ngày 30/12, Cúng Cửu Huyền Gia Tiên, đại chúng chia thành từng nhóm cúng Phật, các bàn thờ Tổ, Giác linh, Hương linh… rước Ông Bà Tổ Tiên của Ni chúng về chùa Dược Sư an tọa linh vị. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]   * Hình ảnh: Quang…

Đọc tiếp