PHỔ CÁO ĐÓN XUÂN

Phổ Cáo Đón Xuân Kính bạch đại chúng! Nhập gia tùy tục! Mỗi năm Tết đến, chùa chúng ta tuy bổn phận là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, nhưng vẫn cùng toàn quốc Việt Nam đón xuân mừng tuổi. Vui hòa với nhịp sống thế gian như vậy đã…

Đọc tiếp