Khi Đầu Thai

Khi đầu thai ta đã hồ đồ mê muội. Giờ đây hết cuộc đời, ta phải sáng suốt lên đường về Cực Lạc là cõi vĩnh viễn an vui, tập nhất tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Chia sẻ lên Facebook :

Đọc tiếp

Bài 45: Thiện Bạn

Bắt phải cầu thiện bạn để làm quỹ tắc cho tất cả hậu lai tu hành, cầu pháp không lười mỏi. Bạn lành nói pháp không sẻn tiếc. Thiện bạn là toàn phạm hạnh. Tự phá ngu chấp kiêu mạn, hạ mình học hỏi, khắp kính phụng sự. Trong vô…

Đọc tiếp

Quán Thế Âm Bồ Tát

Ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Hợi (17-10-2019) CHÙA DƯỢC SƯ TỔ CHỨCLỄ QUÁN ÂM QUẢNG TRẦN Một cô con gái đã đẹp lại đảm đang, không biết ở đâu, bỗng tới chợ làng kia buôn bán cá. Làng ở ven bờ biển chuyên nghề đánh cá. Các bà bạn…

Đọc tiếp

Cảm tạ

LỜI CẢM TẠ Nam mô A Di Đà Phật. Sự ra đi của Sư Cô Ngọc Cẩn, thế danh Nguyễn Thị Hải Yến, hưởng thọ 62 tuổi. Đã thức nhắc cho chúng ta về lý vô thường, vô ngã, khổ và không. Nhờ công đức niệm Phật suốt 3 ngày…

Đọc tiếp