Thông báo Lễ Húy Kỵ 2019

NHỚ THẦY Dược Sư con ở nơi đây,Hoàng hôn chiều vắng, bóng Thầy đi đâu?Đại chúng niệm Phật canh thâu,Thiền đường tĩnh lặng, phướn sầu nhẹ bay.Hương đèn khói tỏa tường mây,Long Đàm bóng hiện hình Thầy uy quang.Thầy đi để lại từ nhan,Vạn lòng con trẻ bàng hoàng nhớ…

Đọc tiếp

Cáo lỗi

Nam mô A Di Đà Phật. Xin cáo lỗi cùng quý vị độc giả, thời gian qua vì trang chùa cần chỉnh sửa lại nên tạm gián đoạn. Nay đã được phục hồi, mong quý vị hoan hỷ. Kính mời quý vị ủng hộ tiếp tục. Nam mô A Di…

Đọc tiếp