Bài 22: Cửu tưởng

Khi tắt thở, máu không được hấp dưỡng khí, chuyển thành màu đen, làn da xanh xám, tím bầm. Hơi hết ấm, thần thức không hiện hành. Không có sức chấp trì của thần thức, các tế bào vỡ tung, nước không còn bị ép, bật ra, toàn thân sưng…

Đọc tiếp

Thời Khóa Tu Tập

KHÓA THIỀN TỨ NIỆM XỨ Từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 9 năm Đinh Dậu (20-10-2017 → 27-10-2017) An vui và giải thoát là 2 yếu tố, có thì cùng có, không thì cùng không. Hành thiền có thể đạt an lạc giải thoát ngay trong giờ phút thực tập.…

Đọc tiếp