Xuân Lăng Nghiêm (2019)

Những tơ non, những chồi nõn xôn xao Chùm rễ tỏa mãi sâu ngầm trong đất. Nhờ chiều sâu của rễ, cây vươn lên chiều cao Cũng như những người nuôi ước vọng. Vươn lên trời một tháp lá ngời xanh Hoa rực rỡ – chính diệu kỳ của sự…

Đọc tiếp