Toàn Chúng Tự Tứ

Ngày 12/7 năm Canh Tý (30/8/2020),Chùa Dược Sư làm lễ Tự Tứ TỰ là tự mình. TỨ là tha hồ. Trải thân đảnh lễ cầu thỉnh mọi người, hoặc thấy hoặc nghe hoặc nghi, xin tận tình chỉ bảo. Ta biết lỗi sám hối, khiến thân tâm được hoàn toàn…

Đọc tiếp

Phật nói Kinh Vu Lan Bồn

Ngài Mục Kiền liên chứng A La Hán đủ 6 thần thông. Việc đầu tiên là công dưỡng dục thâm ân mong trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền. Bèn dùng tuệ nhãn nhìn khắp trên trời dưới đất xem mẹ nay sanh về đâu. Thấy vong mẫu hiện…

Đọc tiếp

Tâm Từ Bi

Tâm Từ giúp thân thêm sức khỏe. Đem tâm chỉ trích, ta thấy mọi người nhiều hư xấu. Đem tâm khinh mạn, ta thấy mọi người nhỏ bé thấp hèn. Khi nào đeo cặp kính chân lý, sẽ thấy ai ai cũng giống hệt như mình. (Sư trưởng Hải Triều…

Đọc tiếp