Chúng sanh bị trói buộc

Chúng sanh bị trói buộc thật ít vì hoàn cảnh mà phần nhiều chỉ vì vọng tâm chấp trước. Bát Nhã là một nghệ thuật từ khước buông bỏ những vướng mắc rất hữu hiệu, trong sạch tâm linh, thực hiện nếp sống y ly, căn bản của giải thoát.…

Đọc tiếp

Khai Khóa Học Mùa Thu 2020

KHAI KHÓA HỌC MÙA THU 2020 Tỉnh thức là căn bản của Phật tử, là điều kiện chánh yếu để tiến vào vô thượng tuệ giác. Tỉnh tâm mới có tỉnh thức. Thanh tịnh hòa hợp là môi trường nuôi dưỡng.Người xuất gia tỉnh thức. Nhớ mình đang đi con…

Đọc tiếp