Chấp tác cuối năm

Một số hình ảnh những ngày cuối năm, ai nấy tự làm trong bổn phận mình, trang nghiêm cảnh thanh tịnh chuẩn bị đón một năm mới. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] Chia sẻ lên Facebook :

Đọc tiếp

Cúng Táo Quân (2018)

KHẤN NGUYỆN TÁO QUÂN Ngày 23 tháng chạp năm Đinh Dậu (08-02-2018) Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Giám Trai Sứ Giả Bồ-tát. Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát Ma-ha-tát. Ngưỡng bạch mười phương…

Đọc tiếp