MP4 Tinh Hoa Tịnh Độ

Kính thưa quý đạo hữu!

Chùa Dược Sư kết hợp với nhà sản xuất phim Paramita làm bộ phim Tinh Hoa Tịnh Độ từ băng mp3 chuyển thành mp4, sẽ phát hành vào ngày mùng 8 tháng chạp, tức là đầu năm 2019, mời quý vị đón xem.

Nam mô A Di Đà Phật.