25-03 Bính Dần (1986)

Kỷ niệm những bài pháp nhỏ từ rừng núi Phú An gửi về đàn tràng Viên Thông của tấm lòng các chị. VĂN GIỚI DỤ CỦA THẦY TỬ HUÂN NGUYÊN Trung với Tổ Quốc, hiếu thuận với cha mẹ, kính…

Ngày 25-1 âl (1986)

Thân gởi Viên Thông ! Chúng ta thường mơ tưởng những việc thiện lớn lao, mà bỏ qua những hành vi, ngôn ngữ. Thứ nhất là những tâm niệm hàng ngày của mình cho là nhỏ mọn không đáng kể. Đâu…