Lỗi Tại Ai

Ngày 9-9 âl (1986) Một hôm, hai vợ chồng tôi đọc trong sách thấy người ta nói những bất hòa trong gia đình. Thường do mỗi khi trong nhà có sự cố gì xảy ra, cả chồng lẫn vợ thường đổ lỗi cho nhau và ai cũng giành phần tốt,…

Đọc tiếp