Ngày 21-02-1985

(Quý Sư cô Ban Phản văn 12 người vâng lời Thầy về vùng đất khô cằn, nóng bức ở xã Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai xây dựng ngôi Tam-bảo mới – Chùa Viên Thông – trong thời gian đó, Thầy…

Thân gởi HH

Thân gởi HH ! Làm Pháp sư công đức vô biên, vì đã nhiều đời trồng thiện căn, nay mới có hoa báo được làm Pháp sư, để mai đây chín quả Bồ-đề. Nhưng công đức chỉ thành tựu khi…

9-1992

Thân gởi H ! Một giờ đêm thức giấc niệm đức Quán Thế Âm chợt nhớ tới con, Thầy ngồi dậy thắp đèn viết cho con vài hàng nhắc nhở. Con nhớ lời Tổ A Nan: “Một ngày thấy đạo…

Sadini Diệu Hiền

Ngày 29-10-Kỷ Tỵ (1989) Thân gửi gia đình Liên Hoa ! Cô Sadini Diệu Hiền (cô Năm) ở trên vùng Phú An vừa viên tịch. Thầy làm bài cảm tạ đọc trong ngày đám. Nam mô A Di Đà Phật…