Sư cô VL

Sư cô VL! Ngày an cư xong hoan hỷ cử người đảnh lễ hộ: Ni trưởng ở Huê Lâm và các giới sư của tôi: Sư bà Thiền Quang là Hòa-thượng Ni của tôi (nếu quên chỗ thì hỏi thăm…

Lỗi Tại Ai

Ngày 9-9 âl (1986) Một hôm, hai vợ chồng tôi đọc trong sách thấy người ta nói những bất hòa trong gia đình. Thường do mỗi khi trong nhà có sự cố gì xảy ra, cả chồng lẫn vợ thường…

Ngày 1-8 âl 1986

Thân gởi Sư Cô GV! Theo như các phúc trình thì Viên Thông, Thái Bình đều an. Duy chỉ có Liên Hoa là lủng củng. Nhưng theo tôi hiểu biết trong cõi đời bèo hợp mây tan này thì chỗ…

Phật Pháp Cứu Thế

Hiện tại ngày nay văn minh khoa học phát đạt rực rỡ huy hoàng, liệu có hy vọng dứt trừ hết thống khổ cho thế gian không? Văn minh chế tạo nhiều máy móc để phụng sự sáu căn của…