Thiền Minh Sát

THIỀN MINH SÁT (Rút ở cuốn Mặt Hồ Tĩnh Lặng) Ngồi ngay thẳng. Để ý đến hơi thở ra vào. Đừng kiểm soát hay điều khiển hơi thở mà sẽ mất thoải mái. Nên hô hấp tự nhiên. Hơi thở…

Đàn tu TNX tháng 9

Chùa Dược Sư tổ chức Khai đàn tràng chuyên tu Tứ Niệm Xứ tháng 9-2015 Từ mùng 1 đến mùng 11 tháng 9 năm Ất Mùi (13-10-2015 → 23-10-2015) 2h30’ chiều mùng 1 khai đàn. Chuyên tu từ mùng 1 ž→ 10…

Ngày Trăng Non

Ngày trăng non, cuối Thu 1987 Bé TĐ ! Thầy gởi Sư cô CN bộ kinh Hoa Nghiêm cho con. Những mong con vào được ý chỉ Hoa Nghiêm. Nhưng đường xa muôn dặm có tới được đích hay không, quan…

Thương nhớ ĐT

Chùa Linh Quang, ngày 20-7-1987 Thương nhớ ĐT ! Nghe nói ĐT bệnh, tất cả chị em các chùa Linh Quang, Liên Hoa, Viên Thông, Thái Bình chung nhau gom góp tấc lòng thân ái cầu chúc ĐT sớm bình phục.…