Sadini Diệu Hiền

Ngày 29-10-Kỷ Tỵ (1989) Thân gửi gia đình Liên Hoa ! Cô Sadini Diệu Hiền (cô Năm) ở trên vùng Phú An vừa viên tịch. Thầy làm bài cảm tạ đọc trong ngày đám. Nam mô A Di Đà Phật…

Đàn giới Tỳ-kheo-ni

HÒA-THƯỢNG-NI HUẤN TỪ: Phước đức nhân duyên vun trồng từ vô lượng kiếp nay mới được dự đàn giới Tỳ-kheo-ni, tức là cây Bồ-đề đã nảy mầm. Đắc pháp nơi đại Tăng rồi phải hết lòng vâng giữ. Phải biết nay…

Tết Trung Thu 1989

Một ngày gần Tết Trung Thu 1989 Thân gởi Sư cô VL, Sư cô H, PT, và toàn chúng Liên Hoa ! Bà má HN lên Linh Quang mở miệng với một lời thật nhân nghĩa khiến tôi vô cùng…

Trung A Hàm

Thân gởi toàn chúng Liên Hoa! TRUNG A HÀM KINH THỪA TỰ PHÁP  như vầy tôi nghe : Một thời đức Thế Tôn ngự ở Xá Vệ, trong vườn Kỳ Đà, tinh xá Cấp Cô Độc. Ngài dạy : Này…