9-1992

Thân gởi H ! Một giờ đêm thức giấc niệm đức Quán Thế Âm chợt nhớ tới con, Thầy ngồi dậy thắp đèn viết cho con vài hàng nhắc nhở. Con nhớ lời Tổ A Nan: “Một ngày thấy đạo…

Sadini Diệu Hiền

Ngày 29-10-Kỷ Tỵ (1989) Thân gửi gia đình Liên Hoa ! Cô Sadini Diệu Hiền (cô Năm) ở trên vùng Phú An vừa viên tịch. Thầy làm bài cảm tạ đọc trong ngày đám. Nam mô A Di Đà Phật…

Đàn giới Tỳ-kheo-ni

HÒA-THƯỢNG-NI HUẤN TỪ: Phước đức nhân duyên vun trồng từ vô lượng kiếp nay mới được dự đàn giới Tỳ-kheo-ni, tức là cây Bồ-đề đã nảy mầm. Đắc pháp nơi đại Tăng rồi phải hết lòng vâng giữ. Phải biết nay…

Tết Trung Thu 1989

Một ngày gần Tết Trung Thu 1989 Thân gởi Sư cô VL, Sư cô H, PT, và toàn chúng Liên Hoa ! Bà má HN lên Linh Quang mở miệng với một lời thật nhân nghĩa khiến tôi vô cùng…