Bài 67: Tâm thường nhớ Phật

Hòa-thượng Cao Tề Đại Hạnh nói “Hai chữ TIN NHỚ không lìa tâm, kính xưng danh hiệu Phật không lìa miệng”. Phật không lìa miệng, không lìa tâm. Phật tức cứu hộ. Tâm thường nhớ Phật, miệng thường xưng danh,…

Đầu hạ 2005

Tây phương bổn tánh nào có hay, Tâm tư suy nghĩ, xót thương thay,Sáu đạo tam đồ sanh tử khổ.Nếu mà tỉnh ngộ, trở về ngay! Tây phương dễ đến, đạo dễ thànhMười niệm tinh chuyên liền vãng sanh,Phụng khuyến thế…

Ý nghĩa ngày đản sanh

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng ngày này, 2565 năm về trước, vào một buổi bình minh, khu vườn Lâm Tỳ Ni ngạt ngào hương hoa, tiếng chim ríu rít tưng bừng, đón chào vị cứu…