LỄ VÍA PHẬT A DI ĐÀ 2021

KÍNH MỪNG NGÀY KHÁNH ĐẢN PHẬT A DI ĐÀ 17/11 năm Tân Sửu   Mọi người cùng đọc một đoạn trích trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật của Sư bà Hải Triều Âm dịch.   Này Diệu Nguyệt! Bốn…

Tịch thường chân tánh

Tài sản sự nghiệp mà chúng ta trân luyến bao nhiêu, thân bằng quyến thuộc mà chúng ta yêu quý bao nhiêu, sẽ không đi theo chúng ta, chắc chắn như vậy! Cho đến thân thể mà chúng ta gọi…

Bài 72: Tâm phân biệt

Cái tô so với cái tách là lớn, nhưng so với cái chậu lại là bé. Tâm phân biệt theo nghiệp mà nhuộm màu vạn vật. Thế giới sáu trần chính nó tạo ra toàn những bất đồng. Ngọt, mặn,…