Chúng sanh bị trói buộc

Chúng sanh bị trói buộc thật ít vì hoàn cảnh mà phần nhiều chỉ vì vọng tâm chấp trước. Bát Nhã là một nghệ thuật từ khước buông bỏ những vướng mắc rất hữu hiệu, trong sạch tâm linh, thực…

Đàn tràng chuyên tu tháng 9-2020

THÔNG BÁO Đàn tràng Chuyên tu Tứ Niệm XứTừ ngày mùng 1 đến ngày 11 tháng 9 năm Canh Tý(Nhằm ngày 17 đến ngày 27-10-2020) TÔN SƯ HẢI TRIỀU ÂM DẠY:Tứ Niệm Xứ là một pháp môn tu thiết yếu…

Bài 61: Coi thân này như đã chết

Coi thân này như đã chết. Đại-thừa chủ trương vô ngã vô pháp,Tiểu-thừa quyết định nếu còn tơ hào Kiến hoặc Tư hoặc tức không giải thoát luân hồi. Vào được cửa này là Thánh, còn đứng ngoài là phàm.…

Khai Khóa Học Mùa Thu 2020

KHAI KHÓA HỌC MÙA THU 2020 Tỉnh thức là căn bản của Phật tử, là điều kiện chánh yếu để tiến vào vô thượng tuệ giác. Tỉnh tâm mới có tỉnh thức. Thanh tịnh hòa hợp là môi trường nuôi…

VU LAN THẮNG HỘI 2020

CHƯƠNG TRÌNH * HÌNH ẢNH: Ngày mùng 8/7 âl, Lễ Tạ Pháp và Phát Thưởng Tuyên Dương Ban Chức Sự. Ngày 13/7 âl, Lễ Vía Đại Thế Chí Bồ-tát, Phật tử Nguyễn Thị Hoa pháp danh Diệu Âm Diệu Liên…

Bài 60: Đức Phật thường nhắc

Đức Phật thường nhắc: “Trùng trong thân sư tử mới giết nổi sư tử”. Nghĩa là chỉ những người xuất gia, cạo tóc, đắp y mà không sống đúng như luật như lời Phật dạy, mới khiến cho đạo Phật…

Toàn Chúng Tự Tứ

Ngày 12/7 năm Canh Tý (30/8/2020),Chùa Dược Sư làm lễ Tự Tứ TỰ là tự mình. TỨ là tha hồ. Trải thân đảnh lễ cầu thỉnh mọi người, hoặc thấy hoặc nghe hoặc nghi, xin tận tình chỉ bảo. Ta…

Phật nói Kinh Vu Lan Bồn

Ngài Mục Kiền liên chứng A La Hán đủ 6 thần thông. Việc đầu tiên là công dưỡng dục thâm ân mong trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền. Bèn dùng tuệ nhãn nhìn khắp trên trời dưới đất…

Tâm Từ Bi

Tâm Từ giúp thân thêm sức khỏe. Đem tâm chỉ trích, ta thấy mọi người nhiều hư xấu. Đem tâm khinh mạn, ta thấy mọi người nhỏ bé thấp hèn. Khi nào đeo cặp kính chân lý, sẽ thấy ai…