Lễ Thọ Y Công Đức 2023

Ngày 16 tháng 7 năm Quý Mão (31/08/2023) LỄ THỌ Y CÔNG ĐỨC Dược Sư Ni Tự, mừng Hạ sang.  Sen thơm hé nụ, gió thu về.  Khói thơm ngào ngạt, hương trầm tỏa. Pháp giới trang nghiêm, ngát hương hoa.  Thể theo…

Lễ Vu Lan 2023

Ngày 15 tháng 7 năm Quý Mão (30/08/2023) ĐẠI LỄ VU LAN 2023 Trung nguyên ngày hội vọng Vu Lan. Bến giác mùa thu sóng đạo ngàn. Những ai là người mang ơn nặng. Đều vọng lòng thành đón Vu Lan. * Đại…

Lễ Tác Pháp Tự Tứ 2023

Ngày 14 tháng 7 năm Quý Mão (29/08/2023) LỄ TÁC PHÁP TỰ TỨ 2023 * Đại Chúng Vân Tập Tại Tổ Đường lúc 14h30: * Quang Lâm Chánh Điện, Niêm Hương – Lễ Phật: * Thông Kiểm Số Chúng Tự…