Tết Trung Thu 1989

Một ngày gần Tết Trung Thu 1989 Thân gởi Sư cô VL, Sư cô H, PT, và toàn chúng Liên Hoa ! Bà má HN lên Linh Quang mở miệng với một lời thật nhân nghĩa khiến tôi vô cùng…

Trung A Hàm

Thân gởi toàn chúng Liên Hoa! TRUNG A HÀM KINH THỪA TỰ PHÁP  như vầy tôi nghe : Một thời đức Thế Tôn ngự ở Xá Vệ, trong vườn Kỳ Đà, tinh xá Cấp Cô Độc. Ngài dạy : Này…

CN

Con chịu khó đọc cuốn sách này. Đọc cho thuần, cho tới khi có thể nói lại cho mọi người cùng nghe cuốn Phật Pháp Sơ Cấp. Con đường cầu đạo dĩ nhiên có vui mà cũng có khó. Các…

Sư cô VL

Sư cô VL! Ngày an cư xong hoan hỷ cử người đảnh lễ hộ: Ni trưởng ở Huê Lâm và các giới sư của tôi: Sư bà Thiền Quang là Hòa-thượng Ni của tôi (nếu quên chỗ thì hỏi thăm…

Lỗi Tại Ai

Ngày 9-9 âl (1986) Một hôm, hai vợ chồng tôi đọc trong sách thấy người ta nói những bất hòa trong gia đình. Thường do mỗi khi trong nhà có sự cố gì xảy ra, cả chồng lẫn vợ thường…

Ngày 1-8 âl 1986

Thân gởi Sư Cô GV! Theo như các phúc trình thì Viên Thông, Thái Bình đều an. Duy chỉ có Liên Hoa là lủng củng. Nhưng theo tôi hiểu biết trong cõi đời bèo hợp mây tan này thì chỗ…

Phật Pháp Cứu Thế

Hiện tại ngày nay văn minh khoa học phát đạt rực rỡ huy hoàng, liệu có hy vọng dứt trừ hết thống khổ cho thế gian không? Văn minh chế tạo nhiều máy móc để phụng sự sáu căn của…

Từ giã Liên Hoa

Ngày 06-02 Ất Sửu (1985) Lễ tạ Thầy trước khi từ giã Liên Hoa về Viên Thông Kính bạch Thầy, Kính thưa quý Sư cô cùng toàn thể đại chúng! Thấm thoát đã mấy năm trôi qua, chúng con được…