Kinh Nhân Duyên

Kính thưa quý vị,
Đồi thông cây thấp cây cao,
Căn cơ nhân loại khác nào như thông.
Vì thế trong chuyến hành hương ngày 07-11-1993 tức ngày 24-9 Quý Dậu, đoàn chúng tôi được thăm viếng, chiêm bái nhiều ngôi Tam-bảo và được gội nhuần bao thời pháp.

Tuy nhiên, thời pháp của Sư Bà Hải Triều Âm ở chùa Linh Quang là bài pháp mà quý Phật tử trong đoàn cảm nhận sâu xa nhất, làm tươi nhuận bao tâm hồn héo hắt (bởi trải bao năm tháng tranh đua với thế trần).

Hoàng hôn khuất dạng bên đồi, nhưng âm vang pháp nhũ vẫn còn vang mãi trong mỗi tâm thức của Phật tử đã thấm nhuần mưa pháp.

Với lý do đó, nên một số Phật tử mạo muội ghi lại thành tập sách nhỏ này qua cuốn băng ghi âm (sau khi đã thỉnh ý Sư Bà sửa đôi phần trùng lắp của văn nói và Sư Bà bổ khuyết những điều cần thiết). Để giúp toàn thể quý vị tiện việc nghiên cứu, làm hành trang lên đường học đạo cần phải chiếu lại bản tâm thanh tịnh của mình.

Xin quý vị độc giả hoan hỷ và kính chúc quý vị đắc thành sở nguyện.

PL.2537 – 1993
Pháp Vân Tịnh Thất
Tỳ-kheo Thích Pháp Quang


Nghe Online: Spotify

 1. Kinh Nhân Duyên - Lời nói đầu Tôn Sư Hải Triều Âm
 2. Kinh Nhân Duyên - Lời khuyến cáo Tôn Sư Hải Triều Âm
 3. Kinh Nhân Duyên - Vòng Hoặc Tôn Sư Hải Triều Âm
 4. Kinh Nhân Duyên - Vòng Khổ Tôn Sư Hải Triều Âm
 5. Kinh Nhân Duyên - Vòng Khổ (tt) Tôn Sư Hải Triều Âm
 6. Kinh Nhân Duyên - 12 Nhân duyên Tôn Sư Hải Triều Âm
 7. Kinh Nhân Duyên - 12 Nhân duyên (tt) Tôn Sư Hải Triều Âm
 8. Kinh Nhân Duyên - Ôn lại 12 Nhân duyên Tôn Sư Hải Triều Âm
 9. Kinh Nhân Duyên - Đoạn kết Tôn Sư Hải Triều Âm
 10. Kinh Nhân Duyên - Cửa giải thoát Tôn Sư Hải Triều Âm
 11. Kinh Nhân Duyên - Cửa giải thoát (tt) Tôn Sư Hải Triều Âm
 12. Kinh Nhân Duyên - Đáp từ Tôn Sư Hải Triều Âm

Danh mục

_Hết_

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *